weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Floriána na Masarykově náměstí ve Vyškově

Na Masarykově náměstí ve Vyškově u morového sloupu jsou umístěny další dvě sochy, vpravo je to socha svatého Floriána.

Jedná se o kulturní památku:

Socha sv. Floriána z roku 1754 je umístěna na hranolovém soklu s bočními volutovými křídly na dvakrát odstupňované podnoži, přístupné dvěma stupni. Podstavec je zdoben rytými rámy kasulového tvaru na přední i zadní straně. Nahoře je ukončen vyloženou profilovanou římsou, nad níž na obdélné podnoži spočívá socha světce. Sv. Florián je zobrazen v životní velikosti, v kontrapostu, s nakročenou pravou nohou. Oděv římského vojáka je doplněn pláštěm, sepjatým na pravém rameni a obtáčejícím volně spuštěnou levou paži, v níž drží vědro s vodou, kterou nalévá na hořící dům u své levé nohy. Pravou rukou přidržuje žerď praporce. U pravé nohy se nachází mlýnské kolo s provazcem, o které se opírá okřídlené putto s mučednickou ratolestí. Hlava světce je skloněna a pootočena k levému rameni.

Původní evidenční list památky:

Socha sv. Floriána na Stalingradském náměstí. Na dvakrát odstupňované podnoži – přístupné dvěma stupni – hranolový sokl s bočními volutovými křídly s plastickým motivem palmet a penízků. Na přední a zadní straně soklu ryté rámy kasulového tvaru. Sokl ukončen vyloženou profilovanou římsou, na ní na obdélné podnoži socha světce v životní velikosti v kontrapostu s nakročenou pravou nohou. Světec oděn v šat římského vojína s pláštěm sepjatým na pravém rameni, obtáčející levou paži. V levé ruce mírně pokrčené drží vědro s vodou, kterou leje na hořící dům u jeho levé nohy. V pravici drží žerď praporce. U pravé nohy mlýnské kolo s provazcem, u něho okřídlené putti drží mučednickou ratolest (je opřené o kolo). Hlava světce skloněna a pootočena k levému rameni. Tělem probíhá esovitý pohyb. Materiál: kámen – pískovec – vápenec. Lucerna chybí, sokl značně poškozen.

Series Navigation<< Pomník založení zoologické zahrady v LiberciBusta Vítězslava Volavého u zámku ve Strážnici >>
Tagy