weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého ve Strupčicích

This entry is part 44 of 518 in the series Sochy, skulptury, statue, mozaiky, reliéfy, památníky

Na křižovatce ulic Kostelní, Sportovní a Hošnická ve Strupčicích mezi kostelem svatého Václava a místním hřbitovem stojí u potoka socha svatého Jana Nepomuckého.

Strupčice zaujímají v regionu výjimečné místo. Jde o obec, která vlastně už neměla existovat, místo toho se stala místem, v němž se soustředilo mnoho památek z okolí, z obcí, které právě takový osud na Chomutovsku postihl – zanikly v důsledku těžby uhlí:

 • Barokní socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1723 od sochaře J. K. Vettera přemístěná z Tušimic
 • Socha svatého Václava z roku 1833 na návsi; na čtverhranném podstavci jsou reliéfy Panny Marie, svatého Jana Nepomuckého a svatého Donáta.
 • Socha Panny Marie před kostelem z počátku 18. století z Prunéřova
 • Smírčí kříž u vstupu do kostela přemístěný z Prunéřova
 • Cyrilometodějský smírčí kříž z 16. století přemístěný z Vrchnic
 • Pieta z roku 1718 vytesaná v černovické huti přemístěná od Kralup ke vstupu na hřbitov
 • Pieta z roku 1741 od K. Weitzmanna přenesená z Milžany doprostřed malé návsi pod kostelem
 • Sloup s Kristem
 • Boží muka přemístěná na malou náves pod kostel
 • Krucifix
 • Socha svaté Anny

Socha svatého Jana Nepomuckého je kulturní památkou:

Barokní dílo Johanna Vettera je z r. 1723. Světec v rozevlátém rouchu a biretem na hlavě drží v ruce krucifix. Figura je osazena na dvoustupňovém soklu s fundamentem. Dolní část soklu je zdobnější s chronogramem. Socha byla do Strupčic přemístěna z Tušimic.

Původní evidenční list památky z roku 1963 uvádí:

Na louce před kostelem v Tušimicích kamenná socha světce s rozevlátým šatem a nápisem s chronogramem na zadní straně postamentu: Pro gloria Dei et honore Joannis Nepomuceni ista statua posita est a Josepho Uhl cum s. Mis de Votis parochianis in istis pagis. // S. Joannes Nepomucenes ora pro nobis. Dílo J. Vettera z roku 1723.
Nenalezena. Zasypán pravděpodobně při stavbě vlečky.

Památkový katalog eviduje restaurování v roce 1977 (Bořivoj Rak a Karel Pauzer), následně pak 2014 (Michael Bílek).

V travnaté ploše čtvercové prostranství, ohraničené čtyřmi rohovými kamennými sloupky, spojenými řetězem. Strana k potoku ponechána volná, u cesty stojí lavička.

Na dvou schodových stupních základna dvoustupňového soklu. Spodní část soklu na bocích zdobena volutami, na čelní straně rytý obdélník s nápisem (první část nápisu citovaného v evidenčním listě). Vyšší a užší část soklu odděluje širší římsa. Vrchní sokl na čelní straně taktéž rytý obdélník s vykrojenými rohy v horní části, i v něm těžko čitelný nápis (druhá část nápisu citovaného v evidenčním listě). Hlavice nese stylizovaný kámen, na němž stojí socha světce v tradičním oblečení. Pravou rukou na hrudi přidržuje kříž s Kristem, levá ruka prsty opřena o hruď. Vousatá tvář, pootevřená ústa, hlava v biretu mírně skloněna k ukřižovanému. Bez svatozáře.

Series Navigation<< Socha u rybníčku na návsi v HošnicíchSocha Anděla na návsi v Sušanech >>
Tagy