weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého ve Strupčicích

Na křižovatce ulic Kostelní, Sportovní a Hošnická ve Strupčicích mezi kostelem svatého Václava a místním hřbitovem stojí u potoka socha svatého Jana Nepomuckého.

Strupčice zaujímají v regionu výjimečné místo. Jde o obec, která vlastně už neměla existovat, místo toho se stala místem, v němž se soustředilo mnoho památek z okolí, z obcí, které právě takový osud na Chomutovsku postihl – zanikly v důsledku těžby uhlí:

 • Barokní socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1723 od sochaře J. K. Vettera přemístěná z Tušimic
 • Socha svatého Václava z roku 1833 na návsi; na čtverhranném podstavci jsou reliéfy Panny Marie, svatého Jana Nepomuckého a svatého Donáta.
 • Socha Panny Marie před kostelem z počátku 18. století z Prunéřova
 • Smírčí kříž u vstupu do kostela přemístěný z Prunéřova
 • Cyrilometodějský smírčí kříž z 16. století přemístěný z Vrchnic
 • Pieta z roku 1718 vytesaná v černovické huti přemístěná od Kralup ke vstupu na hřbitov
 • Pieta z roku 1741 od K. Weitzmanna přenesená z Milžany doprostřed malé návsi pod kostelem
 • Sloup s Kristem
 • Boží muka přemístěná na malou náves pod kostel
 • Krucifix
 • Socha svaté Anny

Socha svatého Jana Nepomuckého je kulturní památkou:

Barokní dílo Johanna Vettera je z r. 1723. Světec v rozevlátém rouchu a biretem na hlavě drží v ruce krucifix. Figura je osazena na dvoustupňovém soklu s fundamentem. Dolní část soklu je zdobnější s chronogramem. Socha byla do Strupčic přemístěna z Tušimic.

Původní evidenční list památky z roku 1963 uvádí:

Na louce před kostelem v Tušimicích kamenná socha světce s rozevlátým šatem a nápisem s chronogramem na zadní straně postamentu: Pro gloria Dei et honore Joannis Nepomuceni ista statua posita est a Josepho Uhl cum s. Mis de Votis parochianis in istis pagis. // S. Joannes Nepomucenes ora pro nobis. Dílo J. Vettera z roku 1723.
Nenalezena. Zasypán pravděpodobně při stavbě vlečky.

Památkový katalog eviduje restaurování v roce 1977 (Bořivoj Rak a Karel Pauzer), následně pak 2014 (Michael Bílek).

V travnaté ploše čtvercové prostranství, ohraničené čtyřmi rohovými kamennými sloupky, spojenými řetězem. Strana k potoku ponechána volná, u cesty stojí lavička.

Na dvou schodových stupních základna dvoustupňového soklu. Spodní část soklu na bocích zdobena volutami, na čelní straně rytý obdélník s nápisem (první část nápisu citovaného v evidenčním listě). Vyšší a užší část soklu odděluje širší římsa. Vrchní sokl na čelní straně taktéž rytý obdélník s vykrojenými rohy v horní části, i v něm těžko čitelný nápis (druhá část nápisu citovaného v evidenčním listě). Hlavice nese stylizovaný kámen, na němž stojí socha světce v tradičním oblečení. Pravou rukou na hrudi přidržuje kříž s Kristem, levá ruka prsty opřena o hruď. Vousatá tvář, pootevřená ústa, hlava v biretu mírně skloněna k ukřižovanému. Bez svatozáře.

Series Navigation<< Socha u rybníčku na návsi v HošnicíchSocha Anděla na návsi v Sušanech >>
Tagy