weby pro nejsevernější čechy

Kapličková boží muka s obrazem Ježíše na rozcestí Farní ulice v Lipové

Na rozcestí místních komunikací v Lipové ke kostelu svatých Šimona a Judy z centra obce (od Obecního úřadu a Informačního centra) v travnaté ploše stojí malá výklenková kaplička, označovaná v obecních materiálech jako boží muka.

Základní stavba tu stála roky, kupodivu poměrně nepoškozená. Jen nebyl na první pohled zcela zřejmý její účel.

Boží muka patří k těm, které prošly v roce 2016 obnovou – byla opravena a doplněna o obraz a lampu. Jak ve zprávě o žehnání opravených památek uvedla Klára Mágrová, o záchranu se postaral Werner Hentschel z Liščí, který spolu se svou ženou Hanou zpracoval dokumentaci k opravě památek.

Jak je bohužel obvyklé, o zmiňované obnově se nic najít nedá, a o dokumentaci manželů Hentschelových také ne – asi zůstala utajena jen u příslušného projektu. Ani zmínka, kdo je autorem obrazu.

V Lipovských novinách vyšla povšechná zpráva o obnově, bez detailů o jednotlivých památkách:

Úryvky ze zmiňovaného článku paní Hentschelové:

Jak je z fotografií vidět, stavbičku kryl z jedné strany strom, ze druhé kovová lampa. Ani po jednom už není ani stopy. Byl opraven povrch stavbičky, změněna barevnost, ve spodní části se objevil rytý nápis na desce „Hoch über alle Völker / ist der Herr und / über die Himmel / seine Herrlichkeu!“, a především je ve výklenku obraz Krista. Dodatečně se kolem kapličky-božích muk objevil nízký dřevěný plůtek. Barva už aktuálně vypadá dost ošuntěle.

Na kamenné základně obdélného půdorysu nízký stupeň s profilovanou lištou v horní části. Na ní část, lemovaná dvěma pilastry, mezi nimiž dnes nápisová tabulka (viz výše). Na římse následuje velký výklenek, rámovaný dvěma sloupky na podstavcích (mezi nimi dnes kovová lucerna), jejich vrchol je ozdoben iónskou hlavicí, na níž je kvádřík s květinovým reliéfem, sloužící jako podklad pro rovné zastřešení výklenku. Kristus na obraze stojí na oblaku, pravou ruku vztahuje k nebesům a levou si u boku přidržuje praporec, na bílém poli tenký červený kříž.

Series Navigation<< Kříž u domu čp. 61 naproti mateřské škole ve Velkém ŠenověKříž na Školním vrchu v Lipové >>
Tagy