weby pro nejsevernější čechy

Boží muka v zámeckém parku v Liběchově

Součástí zámecké zahrady v Liběchově byla nejen parková úprava, ale i bohatá sochařská výzdoba. Většina je soustředěna poblíž zámku u pěšin zahrady, sólo mimo ostatní stojí v trávě směrem k Labi boží muka.

V Památkovém katalogu je na různých místech o sloupových božích mukách jen pár stručných zmínek, z nichž ta nejobsáhlejší zní:

JZ od parteru v parku gotizovaná Boží muka z 19. stol.

V trávě nízká základna čtvercového půdorysu se zaoblenou horní lištou. Na ní sedí kvádrový nevysoký sokl se spodní a horní oběžnou úzkou lištou. Na poškozené římse s ostrou hranou nízký soklík, na němž stojí sloup, zakončený mohutnou kaplicí. Ta je od sloupu  oddělena  lištou s obloukovým zubořezem, nad níž je široký věnec s reliéfním rostlinným dekorem. Kaplice na čtvercové desce má mělké obloukově klenuté niky, na rozích sloupky, na jejichž dekorativním zakončení stojí kvádry, vynášející gotizující lomený oblouk nad nikou. Na vrchu kaplice vysoká jehlancová fiála.

 

Series Navigation<< Váza I. v zámeckém parku v LiběchověPrázdný sokl II. v zámeckém parku v Liběchově >>
Tagy