weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Šimona u kostela svatých Šimona a Judy v Lipové u Šluknova

U silnice, která vede z centra Lipové ke kostelu svatých Šimona a Judy, stojí v trávě dvojice soch těchto svatých, vlevo je momentálně svatý Šimon.

Nebylo tomu ale tak vždy, jak ukazují archivní fotky:

8. 5. 2015

V roce 2016:

V roce 2021 opačně:

Proč a kdy došlo k prohození soch, nedokážu odhalit. Ono ani o sochách samotných toho moc najít nejde, nejspolehlivějším pramenem jsme si tak nějak sami sobě… Sochy vznikly na Lipovském Dřeváku v roce 2013 (spolu např. se Spravedlností), nicméně nemáme v evidenci, kdo je autor. Žehnány byly spolu s obnovenými památkami obce v roce 2017.

Apoštol Šimon je evangelisty Matoušem a Markem nazýván „Kananejský,“ Lukášem „Zelóta“-„Horlivec“.

Uvádí se tradice o apoštolské cestě společně s Judou Tadeášem. Procestovali prý Blízký Východ, působili v Egyptě, v Sýrii, v Mezopotámii a nakonec v Persii (na území dnešního Iráku a Iránu), kde byl Šimon pohřben. Podle legendy šlo o mučednickou smrt pilou (byl ukřižován a na kříži rozřezán). Krom toho bývá jako mučednický nástroj při něm někdy zobrazována i sekera. V umění se někdy vyskytují další, ne zcela správné atributy – člun, kniha nebo krátký meč, který prý snad pohanští kněží při jeho umučení použili.

 

Series Navigation<< Socha svatého Judy u kostela svatých Šimona a Judy v Lipové u ŠluknovaMilník u hasičské zbrojnice v Lobendavě >>
Tagy