weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války ve Vysoké Lípě

V oblouku silnice ve Vysoké Lípě u hotelu Zámeček, kde prochází modrá a začíná žlutá turistická značka, stojí pomník obětem 1. světové války.

Mohutný pomník je umístěný na travnaté vyvýšené ploše. Od silnice vedou tři schodové stupně k obrubníky vymezené ploše, následují další tři schody (lomené do půloblouku), směřující k samotnému pomníku, složitě vyskládanému z mnoha částí. Jádro pomníku tvoří jehlancovitý monolit s koulí na vrcholu a nápisovou deskou na čelní straně.

Na webu Spolku pro vojenská pietní místa je přepis nápisu a další podrobnosti:

NA PAMĚŤ
VYSOKOLIPSKÝM
OBĚTEM VÁLKY
UNSEREN OPFERN
DES WELTKIEGES
1914 – 1918
Willi Peh, Anton Peh Nr. 87, Emil Jäger Nr. 17, Max Honka Nr. 92, Anton Beutel Nr. 81, Emil Kessler, Anton Wenzel Nr. 6, Franz Grasse Nr. 29, Adolf Richter Nr. 49, Josef Kessler Nr. 30, Anton Richter Nr. 33, Josef Parsche Nr. 4, Anton Richter Nr. 77, Adolf Grühner Nr. 113, Karl Dinnebier, Wilhelm Richter Nr. 110, Johann Günther Nr. 91, Edmund Günther Nr. 63, Benjamin Kessler Nr. 89, Anton Grohman Nr. 53, Franz Grohman Nr. 53, Ernst Hegenbarth Nr. 64, Emil Georg Günther Nr. 91, Lorenz Hegenberger Nr. 97, Wendelin Dinnebier Nr. 18

Doplnění u některých jmen:
Jäger Emil: Inft., IR. Nr. 42, 3. Komp. +1889 – +23.7.1915 Ferletti, Přímoří. Střelná rána břicha.
Richter Adolf: ErsResInft., IR. Nr. 42, 4.Komp. *1888 – +16.7.1916 Peremyl, okr. Beresteczko, Volyň. Padl.
Kessler Emil Bruno: kameník. ResInft., IR. Nr. 21, 5.Komp. *1886 – +17.10.1914 Munina, okr. Jaroslawl, Halič. Padl.
Grohmann Franz: kolář. Inft., IR. Nr. 42, 15. Feldkomp. *1891 – +14.12.1914 Niš, Srbsko. Nemoc.
Grasse Franz: Inft., k. k. LIR. Nr. 9, 7.Komp. *1893 – +21.10. – 10.11.1915.
Peh Anton: Inft., IR. Nr. 42, 2. Komp. *1891 – 19.9.1914 ResSpit Szeged, Maďarsko. Srdeční slabost. Též pamětní deska na hřbitově.
Kessler Benjamin: ResInft., IR. Nr. 42, 6. Komp. *1886 – +1914 Srbsko.
Beutel Anton: lodník. Inft., IR. Nr. 42. *9.10.1887 – od 1915
nezvěstný Itálie. V r. 1923 prohlášen za mrtvého od 26.7.1917.
Dinnebier Wendelin: mlynářský pomocník. Feldw., IR. Nr. 42. *1890 – +4.9.1917 Klariči, Sezano, Přímoří. Roztrhán granátem.
Hegenberger Lorenz: LstArb., k. k. LstArbAbt. Nr. 206/9. *1871 – +19.11.1917.
Günther Edmund: k.k.SchR.Nr.28 1896 – 1915
Dinnebier Karl: ErsresInft.,k.k.LIR.Nr.9 1878 – 1916
Richter Anton: Inft.,k.k.EtappB.Nr.423 1873- 1916

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4202-00094.

Na tomto webu je i popis pomníku:

Čtyřboký nahoru se zužující hranol na podstavci tvořeným čtyřmi schůdky a zdobnými úchyty zakončenými koulí z obou stran hranolu. Hranol je zakončen stříškou s koulí a celý je z opracovaného šedého kamene. Pomník obětem 1. sv. války.  V horní 1/2 hranolu je umístěná bílá kamenná deska se jmény padlých pod ní je vytesán meč.  V dolní části pomníku je umístěn rytý nápis: „Na paměť vysokolipským obětem války.“

Series Navigation<< Pomník obětem 1. světové války v Jablonném v PodještědíPomník obětem 1. světové války v Perštějně >>
Tagy