weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem válek u kostela Navštívení Panny Marie v Lobendavě

Na prostranství u kostela Navštívení Panny Marie v Lobendavě stojí pomník, věnovaný obětem válek.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápisy

Střední část:
JN ALLEN LÄNDERN
= ZERSTREUT =
JM GRABE DER HEIMAT
= VEREINT. =

Gefrt. Franz Schlenkrich 42 Jnf. Reg.
1859 jn Jtalien
Josef Schelzig
1866 bei Königgratz
Anton Richter
1866 bei Jicin
Franz Sieber
1866 bei Königgratz
Jnf. Josef Schönfeld 42 Jnf. Reg.
1866 bei Königgratz.

Jnf. Eduard Hocke 42 Jnf. Reg.
1866 bei Königgratz
Johann Müller
1848 bei Mantua
Franz Richter
1859 bei Mantua
Tr. Soldat Joh. Wödlich Train-Divis.
1848 Ungarn.

Levá část:
1914 WELTKRIEG 1918
– Gefallen –
Feldw. Petters Karl 1918 Tirol
Zugsf. Hentschel Ferdinand Russland
Unterj. Grünwald Richard 1914
Gefrt. Grohmann Franz 1918 Jtalien
Jnftr. Hentschel Josef 1914 Serbien
“ Hesse Josef “ Galizien
“ Jokisch Wilhelm “ Serbien
“ Kasper Albin “ Serbien
“ Kittel Johann “ “
“ Marschner Josef “ Galizien
“ Ramisch Oskar “ Serbien
“ Riedel Franz “ “
“ Schierz Karl “ “
“ Zeller Emil “ “
“ Hille Johann 1915 Ungarn
Kanon. Hille Johann “ Russland
Inftr. Grauer Gregor “ “
“ Köhlert Josef “ Küstenland
“ Müller Josef “ Galizien
Inftr. Richter Emanuel 1915 Galizien
Uhlan Schierz Josef “ Russland
Inftr. Richter Adolf 1916 Jtalien
“ Goth Johann 1917 “
“ Otto Anton “ Russland
Drag. Hertl Johann 1918 Jtalien

– Vermisst –
Zugsf. Hermann Clemens 1918 Rumänien
Gefrt. Protze Heinrich 1914 Russland
Inftr. Hermann Johann “ “
“ Jokisch Karl “ “
“ Kasper Karl “ “
“ Lindner Karl “ “
“ Menzel Josef “ “
“ Pietschmann Anton “ “
“ Vogel Josef “ “
“ Gürth Anton 1918 Tirol
“ Trekoval Johann “ Triest
“ Nadler Alfred 1919 Jtalien

Pravá část:
1914 WELTKRIEG 1918
– Gestorben –
Zugsf. Poltz Wenzel 1918 Ungarn
Korp. Hille Robert 1916 Rumänien
Inftr. Hentschel Emil 1914 Mähren
“ Pietschmann Rudolf “ Serbien
“ Ettrich Johann 1915 Ungarn
“ Hille Paul “ “
“ Loth Johann “ Wien
“ Riedel Julius “ Galizien
“ Tscherner Max “ Ungarn
“ Henke Johann 1916 Lobendau
“ Köhlert Wenzel “ Schluckenau
“ Hentschel Franz “ Schlesien
“ Herzig Rudolf 1917 Bukowina
“ Ernst Franz “ Rumänien

– Gestorben –
Inftr. Hertl Johann 1917 Russland
“ Meinhardt Ferdinand “ “
“ Riedel Josef “ “
Kanon. Riedel Josef “ Ungarn
Inftr. Wenzel Franz “ Rumänien
“ Wenzel Josef “ “
“ Leschke Adalbert 1918 Tirol
“ Maaz Franz “ Ungarn
“ Olisar Josef “ Russland
“ Pohl Josef “ Wr. Neustadt
“ Weissgärber August “ Steiermark
“ Wesely Karl “ Wien
“ Fliegel Johann 1919 Russland
“ Richter August “ Mähren
“ Meinhardt Reinhold 1918 Jtalien

V Centrální evidenci válečných hrobů pomník není evidován.

V knize Tatíčku, vrať se k nám! 4 – Pomníky velké války na Děčínsku a Ústecku pouze stručná zmínka v závěrečném soupisu pomníků:

Adaptovaný pomník z roku 1903, 28. 8. 1927 – Wilhelm Spölgen, Šluknov

Podrobnější popis:

Pomník je umístěn při jižní straně kostela. Vede k němu písková cesta ohraničená kamennými sloupky, které spojují řetězy. Pomník má tři části. Ve středu je vysoký hranolový sloup ukončený křížem. Na čelní straně jsou dva německé nápisy a pod křížkem drobné zdobení. Na stranách sloupu jsou jména padlých. Po obou stranách se nacházejí další dva pomníky. Mezi hranoly jsou dvě desky se jmény padlých. Na hranolech jsou kamenné koule. Na levém pomníku jedna koule chybí. Na obou menších pomnících je v horní části letopočet 1914 – 1918. Při cestě jsou starší pěnišníky.

Series Navigation<< Pomník obětem válek před budovou základní školy na Mírovém náměstí ve Velkém ŠenověPomník obětem 2. světové války na náměstí Míru před kostelem Narození svatého Jana Křtitele v Kamenickém Šenově >>
Tagy