weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války v Tursku

Na křižovatce ulic K Erzu, Pražská a Kralupská v Tursku stojí pomník obětem Velké války.

Pomník je kulturní památkou:

Pomník padlých je sochařským dílem Emanuela Kodeta z počátku 20. let 20. století. Pomníky padlým byly po válce často svěřovány předním nebo nadějným mladým architektům a sochařům. Tento pomník s námětem Písně o Tursku od Mikoláše Alše je toho dokladem.

Figurální pomník padlých za I. světové války je situován v jádru obce, západně od Čestmírova náměstí, naproti budově Obecního úřadu Tursko. Materiál pískovec. Členitý kubizující podstavec s nakoso zalomeným středním dílem s odstupněnou horní částí má na čelní straně rytý nápis se jmény padlých v letech 1914-1918. Na podstavci stojí socha dívky s nakročenou levou nohou s dlouhými copy, splývavými šaty a lyrou při levé straně. U nohou má obětní nádobu, urnu a štít. Předmětem ochrany je pomník padlých za I. světové války na vyznačeném pozemku.

Na jaře roku 2018 byl pomník renovován a jeho okolí prošlo revitalizací.

Původní evidenční list památky:

Pískovcový pomník na oválném soklu komponovaný na motiv Alšova obrazu „Píseň na Tursko“. Pomník spodobuje ženu v dlouhé splývavé říze v náručí držící strunný hudební nástroj /varyto/. U nohou ženy prehistorická nádoba /popelnice/. Na soklu pomníku nápis Našim bratřím padlým ve světové válce 1914-18 a ve dvou sloupcích seznam padlých. Kolem pomníku malá zahrádka ohraničení secesní železnou mřížkou, zeleně natřenou. Autor J. Kodet, postaveno v r. 1922 (sdělení místního historika p. Frant. Jelínka, Tursko čp. 83)

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
BĚD TOLIK PŘINESLAS NÁM, DOBO,
ŽE PÍSEŇ MŘELA SRDCE KAMENĚLO.
PADLÝM BRATRŮM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914-18.

JAROSLAV FATKA
JOSEF HLOUŠEK
ANT. HOMOLKA
BOHUMIL HRABĚ
TOMÁŠ HRABĚ
JAROSL. KŘEMEN
JIŘÍ MATUCHA
VÁCLAV MICHOVSKÝ
JOSEF PETERKA

BOHUMIL PECHAR
VÁCL. PETRÁK
JAN SCHÖNFELDER
FRANT. STŘÍBRNÝ
FRANT. VLČEK
JOSEF VOCILKA
KAREL VODOLAN
FR. A VÁCL. ZAVADIL
JOSEF ZEZULAR

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE2105-26433:

Socha truchlící ženy na podstavci s vyrytými jmény. Celý objekt oplocen.
Akad. sochař – Emanuel Kodet. Materiál – hořický pískovec.

Rudolf Blahota, vojín / 1879 – 21.6.1916 Hajworanka – Halič, padl v boji
Jaroslav Fatka, vojín / 1885 – 5.5.1917 Sibini – Uhry, padl v boji
Josef Hloušek, vojín / 1898 – 1917 Rumunsko, padl v boji
Antonín Homolka / 1891 (1892) Tursko, okres Praha venkov – 17.9.1914 Salač, Drina, Bosna, jižní fronta (srbské bojiště), nezvěstný v boji
Bohumil Hrabě, vojín / 3.6.1887 Tursko, okres Praha venkov – 12.2.1916 Itálie – ostrov Assinari Fornelli, podlehl zranění
Tomáš Hrabě, vojín / 1884 – 1916 Itálie – ostrov Assinari Fornelli, padl v boji
Jaroslav Křemen, vojín / 1884 Tursko, okres Praha venkov – 26.6.1916 severní fronta (ruské bojiště), nezvěstný v boji
Karel Křemen / 1891 – 1921 Praha, nemoc
Jiří Matucha, vojín / 1895 – 26.9.1915 Lvov, Halič (Lwów, Lemberg)+, severní fronta (ruské bojiště), podlehl zranění
Václav Michovský, vojín / 1896 – 15.5.1917 Itálie, padl v boji
Bohumil Pechar, vojín / 1881 – červenec 1917 Itálie, padl v boji
Josef Peterka, vojín / 1895 – 7.3.1915 Kuzmin – Uhry, nemoc
Václav Petrák, vojín / 1878 – 2.9.1915 Taszkany – Karpaty – Uhry, nemoc
Josef Rajšner / podlehl zranění
Jan Schönfelder, vojín / 1894 – 7.11.1915 Moszezanice – Rusko, padl v boji
František Stříbrný, vojín / 1888 – srpen 1914 Srbsko, padl v boji
František Vlček, vojín / 1898 – březen 1917 Tirana – Albánie, nemoc
Josef Vocílka, vojín / 1892 Tursko, okres Praha venkov – 2.2.1916 Asinara, Sardinie, Itálie, jiné
Karel Vodolan, vojín / 1885 – 1915 Srbsko, padl v boji
František Zavadil, vojín / 1898 Tursko, okres Praha venkov – 16.12.1917 jihozápadní fronta (italské bojiště), jiné
Václav Zavadil, vojín / 5.2.1896 Tursko, okres Praha venkov – 3.1.1917 Czokanestie, Bukovina (Ciocanesti), severní fronta (ruské bojiště), nezvěstný v boji
Josef Žežulář, vojín / 1881 – srpen 1914 Palanka – Srbsko, podlehl zranění

Series Navigation<< Pomník Emericha Berty u kostela svaté Kateřiny Alexandrijské ve Stráži nad NisouPomník obětem 1. světové války ve Žďáru u Velkého Chvojna >>
Tagy