weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Dr. Karla Treybala na radnici ve Velvarech

Na boku jednoho z oblouků podloubí vpravo před vstupem do radnice ve Velvarech je umístěna pamětní deska Dr. Karla Treybala, doplněná veřejným šachovým místem.

Další z míst, které uniklo specializovaným webům. Při čelním pohledu na radnici dominují desky se jmény padlých Velké války, stolek se sedačkami lze snadno přehlédnout a na bok oblouku napadne asi málokoho se podívat…

Na městském webu:

JUDr. Karel Treybal nar. 2. 2. 1885 v Praskolesích u Hořovic, zem. 2. 10. 1941. Přednosta okresního soudu ve Velvarech, šachový velmistr / porazil legendárního Alexandra Aljechina /. Za německé okupace se znelíbil velvarské organizaci nacistické Vlajky, byl udán, zatčen gestapem a po čtyřech měsících věznění popraven.

Deska je na svém místě již od roku 2017:

V sobotu 14. 10. 2017 ve dvanáct hodin se ve Velvarech v podloubí velvarské radnice uskuteční dvě významné události. Město Velvary ve spolupráci s Šachovým klubem Velvary předají veřejnosti první velvarské veřejné venkovní šachy , které přispějí k dalšímu oživení veřejného prostoru a nabídnou nejen dětem a dospělým čekajícím na autobus možnost rozumné zábavy.

Tyto veřejné šachy uvedou slavnostně do provozu první partií, kterou sehrají předseda Šachového klubu Velvary pan Petr Neuman a místopředseda Šachového klubu Velvary pan Ing. Jindřich Trejbal.

Při této události bude zároveň odhalena pamětní deska Dr. Karla Treybala, mezinárodního šachového mistra, který žil a působil ve Velvarech.

Z Velvarského zpravodaje (obsahuje také rozsáhlý životopis Karla Treybala):

Podrobná zpráva:

V sobotu 14. října 2017 se ve Velvarech uskutečnily hned dvě významné šachové události. Vedení města Velvary ve spolupráci s ŠK Velvary uvedlo do provozu první velvarské veřejné venkovní šachy, které přispějí k rozvoji šachu ve Velvarech, oživení veřejného prostoru a nabídnou nejen dětem a dospělým čekajícím na autobus možnost rozumné zábavy. Zároveň byla, též za přítomnosti zástupců rodiny, odhalena pamětní deska Dr. Karla Treybala, mezinárodního šachového mistra, československého legionáře a přednosty okresního soudu ve Velvarech, který byl 2. října 1941 popraven nacisty. Ve svém úvodním projevu starosta města Velvary PhDr. Radim Wolák podpořil činnost šachistů ve městě, odhalení venkovních šachů je dalším z konkrétních kroků, kterak veřejnosti propagovat královskou hru. Současné aktivity šachového klubu představil jeho předseda Petr Neuman, který též ocenil podporu města směrem k šachu ve Velvarech. Pravnuk Dr. Treybala ve svém proslovu poděkoval vedení města za vstřícnost nejen k šachům, ale též k památce předka. Důkazem, že se šachu ve Velvarech daří, je kromě jiného obnovení výuky šachu formou kroužku na velvarské základní škole. V závěru odehráli představitelé oddílu ŠK Velvary první šachovou partii na venkovních šachách, ke které poskytli i průběžné komentáře. Akce se uskutečnila za široké účasti šachové i nešachové veřejnosti.

Nápis na desce:

ZDE PŮSOBIL
1885-194
JUDR. KAREL
TREYBAL
ZEMSKÝ SOUDCE, PŘEDNOSTA OKRESNÍHO
SOUDU VE VELVARECH

BYL NACISTICKÝMI
OKUPANTY
PERZEKUOVÁN,
MUČEN A JAKO
NÁRODNÍ HRDINA
DNE 2. 10. 1941
V PRAZE POPRAVEN

Č.S.L. LEGIONÁŘ
V RUSKU
MISTR
ČESKOSLOVENSKA
V ŠACHU

PRO VZPOMÍNKU VĚNOVALO MĚSTO VELVARY A ŠACHOVÝ KLUB VELVARY 2017

Series Navigation<< Pamětní deska židovským obyvatelům Rakovníka na domě Husovo náměstí čp. 114Pamětní desky obětem 2. světové války u vchodu do kostela svaté Kateřiny Alexandrijské ve Velvarech >>
Tagy