weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětí 2. světové války na konci Aleje národů na hřbitově v Terezíně

V areálu terezínských hřbitovů v blízkosti krematoria v jeho jihovýchodní části na konci cesty kolem prostoru hromadných hrobů jednotlivých národností obětí, označovaného Památkovým katalogem jako Alej národů, stojí další z místních pomníků obětí 2. světové války.

Web Spolku pro vojenská pietní místa cituje nápis:

K UCTĚNÍ PAMÁTKY DESETITISÍCŮ
OBĚTÍ NACISTICKÉ HRŮZOVLÁDY,
KTERÉ ZAHYNULY V LETECH 1941-1945
V TEREZÍNSKÉM GHETTĚ A BYLY NA
TOMTO HŘBITOVĚ POCHOVÁNY ANEBO
V PŘILEHLÉM KREMATORIU ZPOPELNĚNY,
BYL PÉČÍ ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH
OBCÍ V ČESKOSLOVENSKU POSTAVEN
V ROCE 1955 TENTO POMNÍK.PRACH JEJICH JE BOHU DRAHÝ.

OBĚTEM Z
ČESKOSLOVENSKA, BELGIE, DÁNSKA, FRANCIE, HOLANDSKA, ITÁLIE, JUGOSLÁVIE, LUCEMBURSKA, MAĎARSKA, NĚMECKA, NORSKA, POLSKA, RAKOUSKA, ŘECKA, RUMUNSKA, SSSR.

MÍR, MÍR DALEKÉMU I BLÍZKÉMU.

pravděpodobně stejný text je na pomníku i v hebrejštině

V Centrální evidence válečných hrobů není pomník evidován.

Pomník tvoří sestava černých leštěných bloků, s nízkým středním schodem, na jehož krajích jsou dva sloupky, nesoucí mísy. Mezi nimi jedna z nápisových ploch. Horní část pomníku tvoří čtyři bloky, dva postranní nižší. Horní strana je doplněna lištou s mírným přesahem.

Series Navigation<< Památník holokaustu (Zákon nezvratnosti) u hřbitovů v TerezíněPamětní deska Daniela Josefa Mayera z Mayernů na domě čp. 146 ve Stráži pod Ralskem >>
Tagy