weby pro nejsevernější čechy

Kenotaf Waltera Köglera na hřbitově v Mikulášovicích

Ve východní ohradní zdi horní pustší části hřbitova v Mikulášovicích vpravo od vstupu je rodinný hrob Aloise Weisgerbera, na jehož desce je kenotaf Waltera Köglera.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
Im Osten starb den Heldentod
Gfr. Walter Kögler
geb. In Hainspach
5.12.1924
gef. 30.9.1944

Poznámka (zdroj: https://www.volksbund.de/):
Kögler Walter
Gefreiter
*05.12.1924 Hainspach (Lipová)
30.09.1944 Nižný Komárnik
Walter Kögler je pohřben na Kriegsgräberstätte Hunkovce /Slovensko, blok B řada 27 hrob 1177.

V Centrální evidenci válečných hrobů není hrob evidován.

Na webu Deutschboehmen toto jméno není uvedeno – snad proto, že to nebyl místní rodák, ale nejspíš „jen“ přiženěnec do místní rodiny.

Series Navigation<< Kenotaf Emila Relliga na hřbitově v MikulášovicíchKenotaf Albrechta Gottfrieda Keidela na hřbitově v Mikulášovicích >>
Tagy