weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem fašismu (obětem 2. světové války) v sadech Československé armády v Chomutově

V sadech Československé armády v Chomutově mezi městským divadlem a budovou bývalých městských lázní stojí pomník obětem fašismu.

Na první pohled je jasné, že jde o adaptovaný památník, že takový artefakt dozajista nevznikl po 2. světové válce, ale byl pouze „modernizován“.

Spolek pro vojenská pietní místa uvádí (doplněno z dalších zdrojů):

Nápis:
OBĚTEM FAŠISMU
NIKDY NEZAPOMENEME !

V roce 1885 byla u příležitosti 100 let od nástupu císaře Josefa II. v Městském parku v centru Chomutova odhalena jeho bronzová busta na podstavci. V únoru 1920 byla busta stržena českými vlastenci a hozena do latríny. Odtud byla zástupci města vyndána a umístěna do městského muzea. V r. 1940 byla roztavena pro zbrojní účely.

V r. 1928 byl na původním podstavci odhalen pomník chomutovským obětem první světové války. Na soklu, který stojí dodnes byl vytesán německý nápis Für Euch (Za Vás) a nahoře umístěna socha schýleného vojáka s přilbou a kopím. Na čtyřech sloupcích lemujících pomník byla vytesána jména 460 padlých občanů Chomutova.. Tento pomník byl zničen po r. 1945. Na uvolněný podstavec byl vztyčen cementový jehlan s pěticípou hvězdou na vrcholku. Text „nového“ památníku upomínal na Rudou armádu, osvoboditelku všech slovanských národů od fašismu. „Na věčnou paměť slavné rudé armádě osvoboditelce všech slovanských zemí od fašismu.“

Období „Památníku Rudé armády“ na pohlednici nakladatelství Orbis
Památník Sovětské armády na pohlednici vydavatelství PressFoto Praha, tisk Severografia Děčín, odhadem 80. léta 20. století

Po roce 1990 byla sundána pěticípá hvězda a památník z roku 1885 získal nový text na desce opásaná ostnatým drátem, který připomíná oběti fašismu.

V centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4203-00106.

Pomník všech válečných událostí v hlavním parku u městských lázní (sady Čs. armády), nápisy:“Obětem fašismu. Nikdy nezapomeneme.“

Skládá se ze třímetrového podstavce s jehlanem na hlavní cestě přes park v kruhovitém záhonu poblíž bývalých městských lázní v blízkosti hudebního pavilonu.

Podrobně se historii pomníku věnuje druhý díl knihy Tatíčku, vrať se k nám! na stranách 66 až 69, na fotografiích jsou zachyceny i jeho vizuální proměny:

Výbor pro stavbu chomutovského pomníku padlým vojákům velké války byl patrně ustanoven v roce 1924. Od samého počátku se uvažovalo o umístění v městském parku, ale zvažovalo se i vytvoření síně padlým v kostele sv. Kateřiny. Definitivní rozhodnutí padlo v dubnu 1928, kdy výbor zažádal o povolení instalovat pomník na místě bývalé sochy Josefa II., jež byla po roce 1918 stržena československými vojáky. Darování podstavce po soše pro nový pomník schválila městská rada ještě v červnu téhož roku, i přes výhrady zastupitelů z řad sociálních demokratů a komunistů.

Finální podobu pomníku s bronzovou sochou klečícího nahého bojovníka ve vojenské přilbě držícího v pravé ruce zlomený meč a v levé kruhový štít navrhl akademický sochař Wilhelm Weiss. Jména padlých měla být podle návrhu uvedena na čtyřech pylonech po stranách pomníku. Sochu odlila slévárna ve württenberském Geislingenu, stavební práce a instalaci sochy následně  provedla místní firma Emila Gelinka. Celkové náklady tehdy dosáhly výše 29 000 Kč a obdobně vysoká částka byla třeba na pořízení pylonů s nápisovými deskami, které následně dodala šluknovská kamenická firma bratrů Spölgenových. Veškeré potřebné finanční prostředky na realizaci získal pomníkový výbor z darů a peněžních sbírek. Pomník byl dokončen 21. září a jeho slavnostní odhalení se odehrálo v neděli 11. října za přítomnosti bývalého polního kuráta, děkana Wiedona (Fridrich Wieden 5.5.1887-19.12.1973), který odsloužil polní mši a pomník vysvětil. Následně vystoupil na slavnosti jako řečník společně s předsedou pomníkového výboru Tirschekem, evangelickým farářem Färberem a rabínem Dr. Emilem Krakauerem. Slavnost dále doprovodil zpěv písní „Gebet vor der Schlacht“ a „Die Ehre Gottes“.

Zásadních změn pomník doznal po roce 1945, kdy byl adaptován na pomník Rudé armády. Socha klečícího válečníka byla odstraněna společně se čtyřmi pylony s nápisovými deskami a původní josefský sokl doplnila vysoká jehlancová nástavba, jež na vrcholu nesla pěticípou hvězdu. Po roce 1989 byla hvězda odstraněna a památník byl dedikován obětem fašismu.

Series Navigation<< Pomník obětem válek, holokaustu a studené války v sadech Československé armády v ChomutověPomník (hrob) vojáka Ruské carské armády Alexeja Ljočkovského v Čížkovicích >>
Tagy