weby pro nejsevernější čechy

Pomník Osvobození ve Chcebuzi

Ve středu obce Chcebuz v místě křížení místních komunikací stojí ve svažitém cípu pozemku zanedbaný pomník Osvobození.

Za drátěným plotem a brankou pod obloukem z cihel vyskládané schodiště s postranními zídkami. Není však takřka vidět pod přebujelým plevelem. Schodiště končí u plošiny, obložené velkými žulovými kostkami, uloženými na řadě cihel. Mezi kostky jsou vsazeny sloupky ohrazení, tvarované do podoby dělostřeleckých granátů a spojené kovovým řetězem. V ploše vysypané kačírkem je leštěná deska s rámováním barevně odlišným kamenem, v horní části je „klenák“ se státním znakem, pod ním kvádr, a němž stojí kovová miska (snad „věčný oheň“?). Jednoznačný dojem – tohle bude starší pomník, než k oslavě 2. světové války. Nejspíš opět „adaptace“ po odstranění německých jmen.

Spolek pro vojenská pietní místa uvádí:

Nápis:
9.5.1945
NA PAMĚŤ OSVOBOZENÍ, KDY PŮDA OD VĚKŮ
ČESKÁ, PO STALETÉ POROBĚ VRÁTILA SE
DO RUKOU LIDU ČESKÉHO

V centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4205-00480.

Pomník osvobození, oplocen a obklopen upravenou zelení, pomník je tvořen černou deskou s nápisem.

Series Navigation<< Pomník obětem válek v BrňanechPomník obětem 2. světové války v Radouni >>
Tagy