weby pro nejsevernější čechy

Pomník padlým v bitvě u Želenic před kostelem svatého Václava v Želenicích

U kostela svatého Václava v Želenicích na jižní straně v malém parku stojí pomník padlým v bitvě u Želenic.

Překvapivě jsem neobjevil tenhle kamenný blok s tabulkou v žádné specializované pomníkové databázi, ale zde -> je citace zprávy Obecního úřadu:

Památník byl odhalen dne 7. 9. 2013 k 575. výročí bitvy u Želenic – srážky vojska lounsko-žateckého svazu, posíleného polskými jezdci, s armádou krále Albrechta Habsburského, vedenou bývalým husitským hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic. Vojsko doprovázelo míšeňského markraběte při cestě z Prahy do Mostu a dále do Míšně. Král Albrecht přikázal hejtmanu litoměřického a žateckého kraje Jakoubkovi z Vřesovic aby je doprovodil. Dne 23. 9. 1438 je na návrší u vsi Želenice husitské vojsko bezhlavě napadlo, ale zkušený válečník Jakoubek jim připravil zdrcující porážku. V bitvě padlo více než pět set vojáků a do zajetí se dostalo 1657 mužů, většinou z řad venkovského obyvatelstva Lounska a Žatecka. Byli mezi nimi i významnější osoby, třeba pan Holický, Svojše ze Zahrádky, za něž bylo žádáno velké výkupné až 100 kop grošů. Vězněni byli v Mostě, saském Freibergu i na jiných místech a zajetí nepřežilo 141 z nich. Ačkoli městský svaz utrpěl porážku, nepodařilo se Jakoubkovi v následujícím obléhání dobýt Louny. Po Albrechtově smrti přešel Jakoubek na stranu Jiřího z Poděbrad, konsolidoval svoje severočeské panství a naopak se podílel na obnově královské moci v Podkrušnohoří. Zemřel někdy po roce 1460. Památník stojí naproti obecnímu úřadu a postaven byl ve spolupráci s občanským sdružením Bílina 2006 a zasloužil se o něj i ing. Richard Hazdra.

Na tabuli je text:

PAMÁTCE STOVEK MRTVÝCH V BITVĚ U ŽELENICE

Jakoubek Bílinský z Vřesovic dostal přikázáno od krále Albrechta
vévody rakouského a markraběte moravského, aby s jízdními
svémi, spolu s knížecími houfy Fridricha Saského a s Míšeňskými,
bezpečně vyvedl je z Čech. U Želenice se ale střetli s vojsky Petra
Holického, Petra Zvířetického, Václava Cardy a jinými z Loun, Žatce,
Klatov i z Polska. Jakoubek následně porazil Žatecké i Lounské se
všemi jejich houfy, vězňův bylo na pět set jatých, zbitých na místě
zůstalo na půl šesta sta. A to poražení se stalo den po sv. Mauricii –
23. září 1438

Obec Želenice
Bílina 2006 o.s.
Město Bílina
Kámen darovaly Doly Bílina

Series Navigation<< Pomník obětem 2. světové války před kostelem svatého Václava v ŽelenicíchPomník obětem 1. světové války v Braňanech >>
Tagy