weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 2. světové války na městském hřbitově v Litvínově

Vlevo za vstupem na městský hřbitov v Litvínově se nachází rozsáhlý prostor, věnovaný (nejen) obětem 2. světové války.

Na pietní místo, tvořené několika zdmi z červených cihel, byla přestěhována řada hrobů a pomníků z rušených hřbitovů. Jedná se tak o pestrý pel-mel míst, událostí, národností. Východním směrem je zdí kaskádovitě několik, střední z nich má tmavý výklenek zakrytý obloukovou stříškou. Na stěnách zdí jsou vysvětlující desky. Jižním směrem je jednolitá delší vizuálně odlišná zeď (bíle omítnutá), s odlišně provedenými deskami a čímsi jako obří urnou, napůl překrytou pohozenou draperií.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
OBĚTEM
LETECKÝCH ÚTOKŮ
1939-1945
ZÁLUŽÍ 12.5.1944
HEROUT ALOIS
*6.3.1886,
PEŠTOVÁ-KASÍKOVÁ ANNA
*10.5.1896,
KRUMLOVSKÁ-PEŠTOVÁ MILUŠ
*9.7.1919,
VÁCLAV KASÍK
*9.3.1871,
KASÍKOVÁ BARBORA
*10.10.1875,
BORLOVÁ KATEŘINA
*19.12.1873,
ŠEDIVÁ-BORLOVÁ JOSEFA
*8.3.1905,
ŠEDIVÁ KAMILA
*22.3.1932
HRABÁKOVÁ-ŠULCOVÁ ŠTEFA
*22.1.1900,
HRABÁKOVÁ ANNA
*11.8.1923,
HRABÁKOVÁ HANA
*5.4.1944,
RONEŠ JOSEF
*22.6.1873,
RONEŠOVÁ JOSEFA
*7.4.1875,
KUJAL FRANTIŠEK
*30.4.1906,
PAVELKOVÁ MARIE
*17.6.1925,
CHVÁLOVÁ ZDEŇKA
*18.8.1926,
MARIE NOVÁKOVÁ
*30.7.1886,
NOVÁKOVÁ BOŽENA
*29.7.1914,
JUNGMANNOVÁ M.
-ZELENKOVÁ
*6.4.1892,
FUXOVÁ JOSEFA
*29.6.1942,
NOVÁK JOSEF
*29.6.1942,
HORA JIŘÍ
*7.2.1940

DOLNÍ JIŘETÍN 24.8.1944.

LEBDUŠKOVÁ FRANTIŠKA
*13.9.1899,
HÁJEK JOSEF
*31.5.1899,
MIŠIČKA JOSEF
*17.2.1895,
LEBDUŠKA KAREL
*13.8.1923,
VEJLUPKOVÁ MARIE
*14.2.1858).

DESSI JEAN
FRANCOUZSKÝ
VÁLEČNÝ ZAJATEC
*1.10.1917
VE FENAIN, NORD FRANCE
+10.1.1942
V DOLNÍM JIŘETÍNĚ
PŘEMÍSTĚNO
ZE ZRUŠENÉHO HŘBITOVA
V DOLNÍM JIŘETÍNĚ

DETISE PAVEL
BELGICKÝ
VÁLEČNÝ ZAJATEC
+8.6.1942
PŘEMÍSTĚNO
ZE ZRUŠENÉHO HŘBITOVA
V DOLNÍM JIŘETÍNĚ

BRALIČ NIKOLA
JUGOSLÁVSKÝ
VÁLEČNÝ ZAJATEC
+21.11.1942
PŘEMÍSTĚNO
ZE ZRUŠENÉHO HŘBITOVA
V DOLNÍM JIŘETÍNĚ

ADANASOV STOJANOV
DIMITER
*1921
+2.12.1941,
GAVRIL DINOV
KASTREV/KASIMOV/
DINOV GAVRIL
+18.5.1942,
BULHARŠTÍ
VÁLEČNÍ ZAJATCI
PŘEMÍSTĚNO
ZE ZRUŠENÉHO HŘBITOVA
V DOLNÍM JIŘETÍNĚ

TŘI NEZNÁMÍ SOVĚTŠTÍ
VÁLEČNÍ ZAJATCI
PŘEMÍSTĚNO
ZE ZRUŠENÉHO HŘBITOVA
V DOLNÍM JIŘETÍNĚ

NA VĚČNOU PAMĚŤ
A SLÁVU
HRDINNÉMU RUDOARMĚJCI
KTERÝ DNE 8.5.1945
POLOŽIL SVŮJ ŽIVOT
ZA NAŠI SVOBODU
OBČANÉ DOLNÍHO JIŘETÍNA
PŘEMÍSTĚNO
ZE ZRUŠENÉHO HŘBITOVA
V DOLNÍM JIŘETÍNĚ

PRONOČKIN ALEXEJ
DIMITRIJEVIČ
GARDOVÝ PORUČÍK
RUDÉ ARMÁDY
+8.5.1945
DUBROVIN
GARDOVÝ PORUČÍK
*1920
+8.5.1945
ČIRIM ANDREJ
GRIGORJEVIČ
GARDOVÝ VOJÍN
+8.5.1945
MELNIK IVAN SEMJONOVIČ
GARDOVÝ VOJÍN
RUDÉ ARMÁDY
+8.5.1945
NEZNÁMÝ GARDOVÝ VOJÍN
+8.5.1945
PŘEMÍSTĚNO
ZE ZRUŠENÉHO HŘBITOVA
V JANOVĚ

SLOVANSKÉ
BRATRSTVÍ
ZPEČETĚNÉ KRVÍ
NEZRADÍME
120 RUDOARMĚJCŮ
A SOVĚTSKÝCH VÁLEČNÝCH
ZAJATCŮ
PŘEMÍSTĚNO
ZE ZRUŠENÉHO HŘBITOVA
V LITVÍNOVĚ

MUDR. AVDĚĚV
MICHAIL EFIMOVIČ
*14.11.1895
*20.5.1945
PŘEMÍSTĚNO
ZE ZRUŠENÉHO HŘBITOVA
V LITVÍNOVĚ

IWANOVA JANUNA
IWANOVA WALLI
IWANOVA NADJA
ZAVLEČENÁ SOVĚTSKÁ
MATKA S DĚTMI
PŘEMÍSTĚNO
ZE ZRUŠENÉHO HŘBITOVA
LIBKOVICÍCH

Z VAŠÍ SMRTI VZEŠLA NAŠE SVOBODA
128 OBĚTÍ NÁLETŮ
ZEMŘELÝCH VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ
A ZAVLEČENÝCH CIVILNÍCH OBČANŮ
ZE ZAJATECKÝCH A PRACOVNÍCH
TÁBORŮ .
PŘEMÍSTĚNO
ZE ZRUŠENÉHO HŘBITOVA
V LITVÍNOVĚ

AL CADUTI ITALIANI
ITALSKÝM PADLÝM
1940-1945
AZZARO ANTONIO
BADI EMILIO
BRIOSCHI VITTORIO
CALEO ANTONIO
CASADEI ONORIO
CITTON ANTONIO
DESTRIERI FEDERICO
FINAZZI PIERINO
GARIBALDI ANSELMO
GRASSI UGO
IPPOLITO GIOVANNI
MATTIA ALBERTO
PELLEGRINO EMILIO
PINELLI VICENZO
RIZZO DOMENICO

646 SOVĚTSKÝCH VÁLEČNÝCH
ZAJATCŮ Z KONCENTRAČNÍHO
TÁBORA Č. 33 V LIBKOVICÍCH
PŘEMÍSTĚNO Z POHŘEBIŠTĚ V TÁBOŘE Č. 33
V LIBKOVICÍCH

NA VĚČNOU PAMĚŤ
OBĚTEM
PROTIFAŠISTICKÉHO ODBOJE
Z OBCÍ
LITVÍNOV
HAMR, KOPISTY
LIBKOVICE
ZÁLUŽÍ
DOLNÍ JIŘETÍN

AULICKÝ JOSEF
BAŠUS VIKTOR
BĚLOHLÁVEK JAROSLAV
BLÍM JOSEF
BRABENEC JOSEF
BUBÁK JOSEF
BURDA FRANTIŠEK
BURGER JAN
CINK FRANTIŠEK
ČEJKA ALOIS
ČERNÝ VÁCLAV
DIENELT JOSEF
DUŠEK KAREL
ERLER VÁCLAV
FALOUT VÁCLAV
FIEDLER FRANTIŠEK
FORMÁNEK EMANUEL
FORTELKA JAROSLAV
FRIDRICH VÁCLAV
GRUND ALOIS
HERAJT RUDOLF
HLINKA FRANTIŠEK
JANDEČKA VÁCLAV
KAFTAN FRANTIŠEK
KELNER OLDŘICH
KINCL VÁCLAV
KOHOUT RUDOLF
KONDR KAREL
KOPŘIVA VÁCLAV
KORNER OLDŘICH
KOVAŘÍK VÁCLAV
KRÁL JAROSLAV
KUBÍK KAREL
KUBÍN KAREL
KUŽELA ALOIS
LANK LUDVÍK
LAXA FRANTIŠEK
LHOTÁK FRANTIŠEK
JOHN GUSTAV
MÁCA OLDŘICH
MACHÁČEK FRANTIŠEK
MARŠÍK OLDŘICH
MŽOUREK ALOIS
ONDRÁČEK ANTONÍN
PETERKA FRANTIŠEK
PETERKA FRANTIŠEK
PILAŘ JAN
PISKAČ ANTONÍN
RANDÁK EMIL
REICHRT JOSEF
RONEŠ JAROSLAV
ROUD JAROSLAV
SADÍLEK JOSEF
SOUKUP FRANTIŠEK
ŠARŽE FRANTIŠEK
ŠÍMA FRANTIŠEK
ŠTILIPEC VÁCLAV
ŠVEJDA JOSEF
TEJČEK VÁCLAV ml.
JUDr. TESAŘ VOJTĚCH
TRNKA OLDŘICH
VERNER VÁCLAV
VERNEROVÁ BLAŽENA
VESELÁ JOSEFA
VESELÝ VÁCLAV
VODIČKA ALOIS
VRŠOVSKÝ MIROSLAV

OBĚTEM BOJŮ
ZA SOCIALISTICKÁ PRÁVA
V LETECH 1918 – 1920
BUBÁK ALOIS
BRÉM VÁCLAV
KOSTROUN BEDŘICH
ŠUPÍK JOSEF
ULMAN SILVESTR

Poznámka: Pietní areál zahrnuje ve své nové podobě původní zaniklé pomníky z okolí Litvínova i pomníky z bývalých vesnických hřbitovů. Areál byl realizován v roce 1987 (ing. arch. Hasík, akad. arch. Rotyka, sochaři Machač, Menš).

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem 4206-00147:

Pietní areál obětem II. světové války zahrnuje ve své nové podobě původní zaniklé pomníky z okolí Litvínova i pomníky z bývalých vesnických hřbitovů. Areál se skládá ze dvou částí:

Část A, představuje soubor tří zděných smutečních zdí obložených režným páleným keramickým obkladem, na zdech jsou osazeny deskové panely odlité z probarveného světlého betonu s vytlačovaným písmem. Velikost dvou menších zdí je 180x220cm, třetí zeď má rozměry 180x200cm. Deskové panely nahrazují původní pomníky a památníky vztahující se k jednotlivým lokálním událostem a obětem II. světové války. Betonové desky jsou dvou rozměrových typů (60x120cm, 120x120cm). Areál byl realizován v roce 1987 (ing. arch. Hasík, akad. arch. Rotyka, sochaři Machač, Menš).

Část B, představuje zděnou zeď (200x1000cm) osazenou šesti leštěnými žulovými deskami s rytými nápisy a jmény.

Část A.
Panel I. (60x120cm). Obětem leteckých útoků 1939-1945, Záluží 12.5.1944 (Alois Herout *6.3.1886, Anna Peštová-Kasíková *10.5.1896, Miluš Krumlovská-Peštová *9.7.1919, Václav Kasík *9.3.1871, Barbora Kasíková *10.10.1875, Kateřina Borlová *19.12.1873, Josefa Šedivá-Borlová *8.3.1905, Kamila Šedivá *22.3.1932).
Panel II. (60x120cm). (Štefa Hrabáková-Šulcová *22.1.1900, Anna Hrabáková *11.8.1923, Hana Hrabáková *5.4.1944, Josef Roneš *22.6.1873, Josefa Ronešová *7.4.1875, František Kujal *30.4.1906, Marie Pavelková *17.6.1925, Zdeňka Chválová *18.8.1926, Marie Nováková *30.7.1886, Božena Nováková *29.7.1914, M.Jungmannová-Zelenková *6.4.1892, Josefa Fuxová *29.6.1942, Josef Novák *29.6.1942, Jiří Hora *7.2.1940).
Panel III. (60x120cm). Dolní Jiřetín 24.8.1944. Přemístěno ze zrušeného hřbitova v Dolním Jiřetíně (Františka Lebdušková *13.9.1899, Josef Hájek *31.5.1899, Josef Mišička *17.2.1895, Karel Lebduška *13.8.1923, Marie Vejlupková *14.2.1858).
Panel IV. (60x120cm). Přemístěno ze zrušeného hřbitova v Dolním Jiřetíně (Jean Dessi *1.10.1917 +10.1.1942, francouzský válečný zajatec utonul v rybníce).
Panel V. (60x120cm). Přemístěno ze zrušeného hřbitova v Dolním Jiřetíně (Pavel Detise +8-6-1942, belgický válečný zajatec).
Panel VI. (60x120cm). Přemístěno ze zrušeného hřbitova v Dolním Jiřetíně (Nikola Bralič +21.11.1942, jugoslávský válečný zajatec).
Panel VII. (60x120cm). Přemístěno ze zrušeného hřbitova v Dolním Jiřetíně (Dimiter Adanasov Stojanov *1921 +2.12.1941, Gavril Dinov Kastrev/Kasimov +18.5.1942, bulharští váleční zajatci).
Panel VIII. (60x120cm). Přemístěno ze zrušeného hřbitova v Dolním Jiřetíně (tři neznámí sovětští váleční zajatci).
Panel IX. (60x120cm). Přemístěno ze zrušeného hřbitova v Dolním Jiřetíně (Na věčnou paměť a slávu hrdinnému rudoarmějci, který dne 8.5.1945 položil svůj život za svobodu, padl v boji při osvobozování Dolního Jiřetína).
Panel X. (60x120cm). Přemístěno ze zrušeného hřbitova v Janově (Alexej Dimitrijevič Pronockin, gardový poručík +8.5.1945, Dubrovin, gardový poručík *1920 +8.5.1945, Andrej Grigorjevič Čirim, gardový vojín +8.5.1945, neznámý gardový vojín +8.5.1945).
Panel XI. (60x120cm). Přemístěno ze zrušeného hřbitova v Litvínově (120 rudoarmějců a sovětských válečných zajatců – jména neuvedena).
Panel XII. (60x120cm). Přemístěno ze zrušeného hřbitova v Litvínově (MUDr. Michail Efimovič Avděěv *14.11.1895 *20.5.1945, zemřel na TBC ve vojenském lazaretě).
Panel XII. 60x120cm). Přemístěno ze zrušeného hřbitova v Libkovicích (Januna Iwanova, Walli Iwanova, Nadja Iwanova, zavlečená sovětská matka s dětmi).
Panel XIV. (120x120cm). Přemístěno ze zrušeného hřbitova v Litvínově (128 obětí náletů, zemřelých válečných zajatců a zavlečených civilních občanů ze zajateckých a pracovních táborů – jména neuvedena).
Panel XV. (60x120cm). Al caduti Italiani – Italským padlým 1940-1945 (Antonio Azzaro, Emilio Badi, Vittorio Brioschi, Antonio Caleo, Onorio Casadei, Antonio Citton, Federico Destrieri, Pierino Finazzi, Anselmo Garibaldi, Ugo Grassi, Giovanni Ippolito, Alberto Mattia, Emilio Pellegrino, Vicenzo Pinelli, Domenico Rizzo).
Panel XVI. (120x120cm). Přemístěno z pohřebiště v táboře č. 33 v Libkovicích (646 sovětských válečných zajatců z koncentračního tábora č. 33 v Libkovicích – jména neuvedena).

Část B.
Deska I. (86x86cm). Na věčnou paměť obětem protifašistického odboje z obcí Litvínov, Hamr, Kopisty, Libkovice, Záluží, Dolní Jiřetín.
Deska II. (60x126cm). (Josef Aulický, Viktor Bašus z Mariánských Radčic, Jaroslav Bělohlávek ze Záluží, Josef Blím/n, Josef Brabec z Hamru *19.2.1897, zemřel při pochodu smrti, Josef Bubák, František Burda, Jan Burger, Josef Burger z Hamru *11.5.1917 +9.9.1944 ve Slezku, František Cink, Alois Čejka ze Záluží, Václav Černý, Josef Dienelt ze Záluží, Karel Dušek, Václav Erler, Václav Falout).
Deska III. (60x126cm). (16 jmen).
Deska IV. (60x126cm). (16 jmen).
Deska V. (60x120cm). (15 jmen).
Deska VI. (60x126cm) (7 jmen).

CEVH vynechává poslední dvě desky sekce B, věnované OBĚTEM BOJŮ ZA SOCIALISTICKÁ PRÁVA V LETECH 1918 – 1920 (viz výše).

Series Navigation<< Kenotaf obětí holokaustu na židovském hřbitově ve Slaném – rodina BeckovaPomník Rudé armády v Sokolovské ulici v Louce u Litvínova >>
Tagy