weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. a 2. světové války ve Stradonicích

Na hřbitově ve Stradonicích dominuje v jeho horní části v ose hlavní cesty u ohradní zdi mohutný pomník obětem Velké války.

Spolek pro vojenská pietní místa

Nápis:
NAŠÍM PADLÝM HRDINŮM
VE VÁLCE SVĚTOVÉ 1914-1918

JOSEF
BLAŽEK
* 20.4.1893.
VÁCLAV
DAJČ
* 28.9.1893.
OLDŘICH
FLEK
* 21.1.1885.
JOSEF
HOLUB
* 27.8.1887.
VÁCLAV
HOLUB
* 7.8.1894.
JAROSLAV
HOLUB
* 23.4.1895.

FRANTIŠEK
IBL
* 20.12.1897.
KAREL
KOUTNÍK
* 26.7.1877.
VÁCLAV
KOUTNÍK
* 26.9.1882.
VÁCLAV
KAČÍREK
* 28.10.1893.
JOSEF
MACH
* 25.1.1880.
JOSEF
RULF
* 28.2.1894.
JOSEF ŠTRYMPL
* 30.8.1895.

VLAST VOLNÁ JE !
TO SLYŠTE VŠICHNI V DÁLI,
KDYŽ HRDINĚ JSTE PRO NÍ UMÍRALI.

ZDE JEST ULOŽENA PRSŤ Z BOJIŠTĚ:

SRBSKA RUSKA
FRANCIE ITÁLIE

(pamětní desky doplněné po stranách pomníku)

1938 1945
FRANTIŠEK
KOSÁČEK
* 26.7.1894 † 21.11.1942
V KONC. TÁBOŘE OSVĚČIMI

1938 1945
VÁCLAV
ŠUMA
STUDENT * 3.12.1921 † 9.4.1942
V KONC. TÁBOŘE MAUTHAUSEN

V Centrální evidenci válečných hrobů je deska evidována pod číslem CZE4207-27659:

V zastřešeném prostoru se čtyřmi sloupy a stanovou střechou u zdi hřbitova je umístěn kamenný pomník s černou deskou, na které jsou umístěny fotky padlých v oválných rámečcích. Dále je na desce v horní části umístěn nápis „Našim padlým hrdinům ve válce světové 1914 -1918“. V dolní části je pak nápis „Vlast volná je! To slyšte všichni v dáli, kdož hrdině jste pro ni umírali“.

Pod touto deskou jsou umístěny prsti z bojišť Srbska, Ruska, Francie a Itálie.

Vedle tohoto pomníku je z každé strany umístěna pamětní deska se jménem a fotkou zemřelých v koncentračních táborech v Mauthausenu a Osvětimi.

Pomník je umístěn u hřbitovní zdi od vchodu na druhé straně hřbitova.

V knize Tatíčku, vrať se k nám! (první díl věnovaný pomníkům velké války na Lounsku) nemá pomník samostatný záznam, je o něm pouze několikrát zmínka v textu:

Pomníky byly někdy zřizovány přímo na hřbitovech, jedná se například o Pšov nebo Stradonice (pomník postavila roku 1925 firma F. Vytvar, odhalen 6. 6. 1925) či pamětní desky ve Veltěžích a Domoušicích. 

V neposlední řadě lze pomníky a pietní místa vnímat i jako pomyslné průniky spojující domovinu a místa vzdálené ciziny, kde místní rodáci padli. Např. prsť z Martových polí velké války ze Srbska, Ruska, Itálie a Francie, neobvykle vystavená v prosklených kapslích, je součástí pomníku na hřbitově ve Stradonicích.

Series Navigation<< Pomník národní revoluce u kaple svatého Josefa v EvaniPamátník ruských partyzánů na hřbitově ve Stradonicích >>
Tagy