weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. a 2. světové války v Častolovicích u České Lípy

Na severní straně Častolovic u České Lípy před zatáčkou hlavní silnice stojí opravený pomník obětem světových válek.

Za jeho znovuzrozením stojí Spolek Drobné památky severních Čech, který ho doslova vyhrabal ze zapomnění:

Pomník stojí na pravé straně silnice stoupající od kaple směrem na Pihel. Skládá se z opěrné zídky, ve které je uprostřed vyvýšený sokl s plastikou vojenské přilby na vrcholku. Na soklu je upevněna pamětní deska s nápisem: GEFALLENEN BŰRGERN AUS SCHASSLOWITZ, PADLÝM OBČANŮM ČASTOLOVIC, 1914-1918, 1939-1945. Na koncích opěrné zídky jsou dva širší sloupky s hlavicí. Prostor před památníkem ohraničují kamenné obruby s rohovými sloupky z umělého kamene, které jsou propojeny řetězem s litinovými sloupky u schodiště. K památníku vede šest schůdků. Pomník byl původně vystavěn k uctění obětí 1. světové války.

Oprava (lépe snad řečeno obnova) pomníku probíhala od září 2007 do září 2008:
Před obnovou byl celý památník zasypaný zeminou a zarostlý křovím, na povrchu byla viditelná pouze plastika přilby, takže vůbec nebylo jasné jak celý památník vypadal. Pamětní deska chyběla a přední sloupky byly zlámané a povalené. Během obnovy v roce 2007 byla z památníku těžkou technikou odstraněna a odvezena zemina, opravena byla poškozená místa na kameni i oba přední sloupky, a na sokl byla osazena nová pamětní deska s nápisem (znění nápisu na původní desce nebylo zjištěno).  V roce 2008 byly doplněny dva litinové sloupky a kovové řetězy, byly vybetonovány 4 schůdky mezi silnicí a pomníkem a sloupky spolu s obrubníky byly natřeny v šedo-bílé kombinaci.  Obnovu pomníku provedl člen sdružení Jan Fedorčák z České Lípy, finanční prostředky poskytl Městský úřad Česká Lípa.

Web Spolku pro vojenská pietní místa cituje bez podrobností nápis na tabulce (viz výše)

Pomník je evidován v Centrální evidenci válečných hrobů pod číslem CZE5101-39127 a web volně cituje výše uvedené.

Series Navigation<< Pomník Viléma Sachera v parku u kostela svaté Anny ve Skalici u České LípyPomník obětem 1. světové války u kostela svaté Anny ve Skalici u České Lípy >>
Tagy