weby pro nejsevernější čechy

Pomník generála Karola Świerczewského mezi ulicí Krombholcovou a Pražskou v Mělníku

V malém bezejmenném parku mezi ulicí Krombholcovou a Pražskou před evangelickým kostelem v Mělníku stojí pomník generála Karola Świerczewského.

Spolek pro vojenská pietní místa

Nápis:
GEN. KAROL ŚWIERCZEWSKI

GENERÁLPLUKOVNÍK KAROL ŚWIERCZEWSKI
VELITEL 2. POLSKÉ ARMÁDY,
KTERÁ SE V ROCE 1945 ZÚČASTNILA
OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA
Z PODRUČÍ HITLEROVSKÉ OKUPACE.

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE2114-27547

Na odborném sochařském webu:

Název: Památník zakončení vojenských akcí polské jednotky v Mělníce
Autor díla: Andrzej Jesion
Umístěn v parčíku mezi ulicemi Pražská a Krombholcova
Rozměray – výška 80 cm, šířka 45 cm, hloubka 45cm
Sokl: výška 180 cm, šířka 110 cm, hloubka 110 cm
Realizace: 1965
Materiál: žula
Busta generála Świerczewského byla darována městu Mělník jako upomínka na osvobození města polským ministrem národní obrany Michalem Spichalskim. Autorem pomníku je polský sochař Andrzej Jesion. Pomník byl původně umístěn na radnici, následně se přesunul na travnatý klín mezi ulicemi Krombholcova a Pražská, kde stojí dodnes. Na svém novém umístění byl odhalen 7. 5. 1965.

Z dalších zdrojů:

Zřejmě jediný pomník generála Rudé armády Karola Świerczewského se nachází v Mělníce (zabit za podivných okolností roku 1947 ukrajinskými partyzány, u nás známými jako banderovci, v Bieszczadech, což bylo jednou ze záminek k tzv. akci Wisła, tedy vysídlení původního obyvatelstva východní části polských hor; v rodné zemi byly jeho pomníky po roce 1989 odstraněny).

Diplomová práce „Mělnická urbanonymie – Případová studie vývoje názvů ulic na Mělníku v 19. a 20. století“ Bc. Lukáše Buriana z roku 2020 uvádí:

Generál Karol Swierczevsky (1897-1947), byl polský generál a politik. Během druhé světové války velel Druhé polské armádě, která 10. května 1945 osvobodila město Mělník. V říjnu roku 1961 bylo rozhodnuto o pojmenování nově vzniklého náměstí na sídlišti Rousovice právě po tomto generálovi. Na náměstí měla být také umístěna jeho busta, kterou získal Mělník jako dar od Polské lidové republiky. Dar byl předchozí rok osobně předán tehdejším ministrem národní obrany PLR Marianem Spychalskim zástupcům města. Busta byla nakonec odhalena 8. května 1965 v parčíku před evangelickým kostelem v tehdejší ulici Kl. Gottwalda (dnes Krombholcova ulice).

Series Navigation<< Pamětní deska Jiřiny Pickové na budově bývalého gymnázia v Tyršově ulici v MělníkuPomník československých legionářů na Zborovském náměstí v Mělníku >>
Tagy