weby pro nejsevernější čechy

Pomník vojákům Československé armády u Hruškové u Sokolova

Na trase žluté turistické značky a cyklostezky 2017 nedaleko zříceniny kostela svatého Mikuláše poblíž obce Hrušková u Sokolova stojí pomník vojákům Československé armády.

Památník, nazývaný též pomník vojenské přísahy, stojí v prostoru bývalého vojenského újezdu Prameny a byl postaven na počest padlých příslušníků předválečných jednotek Stráže obrany státu (SOS), kteří padli při ochraně hranic těsně před zabráním Sudet Německem.

Na webu Spolku pro vojenská pietní místa:

Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ V DEN NAROZENIN
PRES. REPUBLIKY DR. ED. BENEŠE
SLOŽILI VOJÁCI NÁHRADNÍ ZÁLOHY
SLAVNOSTNÍ PŘÍSAHU NA HISTORICKÝ
PRAPOR SLAVNÉ DIVISE GEN. SVOBODY.
PO STALETÍCH ZAZNĚL V TĚCHTO MÍSTECH
POPRVÉ ČESKÝ VÁLEČNÝ CHORÁL KDOŽ JSTE
BOŽÍ BOJOVNÍCI A ČSL. STÁTNÍ HYMNA
NA PAMÁTKU PŘÍSAHY A K POCTĚ PADLÝCH
HRANIČÁŘŮ Z R. 1938 POSTAVILI VOJÁCI
OSVOBOZENÉ REPUBLIKY
28.V. LÉTA PÁNĚ 1947

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4107-10121:

Žulový pomník s vyobrazením dvou vztyčených prstů k přísaze a s pamětní deskou s nápisem.

Na webu Slavkovského lesa:

Na patě Krudumu postavili českoslovenští. vojáci v roce 1947, v tehdejším vojenském újezdě Prameny, pomník v místech, kde byla prováděna přísaha tehdejších příslušníků armády. Památník vznikl na počest padlých místních příslušníků předválečných jednotek SOS (Stráž ochrany státu = Pohraniční stráž), jejíž velitelství se tehdy nacházelo v Kynžvartu. Vojáci padli při ochraně hranic během událostí těsně před zabráním Sudet Německem. Od nově vznikající tradice se však rychle upustilo v následujících létech, když moc získal nový režim, který neměl zájem na zveřejňování jména prezidenta dr. Eduarda Beneše a už vůbec netoužil konat na jeho počest jakékoliv oslavné akce.

Jediný, kdo se tak slavnostní přísahy zúčastnil, byl nastupující vojenský ročník 1921. Slavnostní slib zde zazněl jen jednou a naposledy. Pomník pomalu chátral a písmena na něm již byla téměř nečitelná. 

Nakonec se vše v dobré obrátilo. V roce 2008 nechalo město Sokolov vážně poškozený pomník s téměř nečitelným nápisem zrenovovat. Vybudovalo se nové okolí, zlepšil se přístup k památníku, opravil se sokl památníku. Byly opravena jak písmena na kamenné desce, tak přísahající prsty. Jen pěticípá hvězda, která tam byla v průběhu sedmdesátých let dodatečně přidělána, již snad natrvalo zmizela.

K památce samotné se dostaneme, pokud vyjedeme až na nejvyšší místo obce Hrušková, a pak se dáme dále po cestě, bývalé Solné stezce směrem k obci Třídomí. Jakmile přijdeme na malou planinku, pomník u cesty snadno najdeme. Rozkládá se jen několik desítek metrů od další významné zdejší památky – kostela svatého Mikuláše.

Series Navigation<< Pomník obětem 1. světové války ve Spálově u SemilPomník obětem 1. světové války v Hruškové u Sokolova >>
Tagy