weby pro nejsevernější čechy

Pomník Na stráž v Bělé pod Bezdězem

V parku na Masarykově náměstí v Bělé pod Bezdězem naproti sloupu se sochou Panny Marie stojí pomník obětem Velké války.

Pískovcový pomník o výšce cca 4 metry obětem 1. světové války s názvem „Na Stráž“ pochází od Josefa Mařatky a Pavla Janáka.

Slavnostní odhalení proběhlo v roce 1931. Nadživotní postava francouzského legionáře v plné zbroji je umístěna na vysokém hranolovém podstavci.

Návrh a realizace: prof. Josef Mařatka /socha/ arch. Pavel Janák /podstavec/ A. Pokorný a A.Ducháček /realizace/.

Josef Mařatka měl k Bělé pod Bezdězem osobní vztah, jelikož odtud pocházela jeho manželka Zdeňka Procházková. Přesto, že Mařatka nevyhledával přírodu a venkov, zdejší prostředí si oblíbil a často jej navštěvoval. Je tedy pravděpodobné, že zakázka na pomník vzešla z  kontaktů navázaných během prázdninových pobytů.

Mařatka vytvořil první náčrt k pomníku „Na stráž!“ v roce 1930.  Výsledná realizace se od něj příliš neliší, legionář se pouze dívá opačným směrem. Na rozdíl od dynamicky pojatého pomníku se stejným námětem v Ústí nad Orlicí, je legionář v Bělé pod Bezdězem v celkovém provedení klidnější a jednodušší. Podobný typ legionáře Mařatka vytvořil ještě jednou, a to na svém posledním a největším pomníku „Praha svým vítězným synům“ pod Emauzy z roku 1932. Za 2. světové války měl pomník „Na stráž!“ potkat stejný osud jak emauzský pomník- měl být stržen nacisty. Pomník byl včas ukryt a k jeho zničení nedošlo. V roce 2006 pomník restauroval Petr Gláser, při oslavách vzniku Československé republiky 28. října 2006 byl pomník slavnostně znovuodhalen.

Pomník je evidovanou kulturní památkou:

Pomník na nízké široké podstavě, složené z čtvercových kamenných desek, k níž vede novodobá dlážděná cesta. Je tvořen sochou vojáka, vyobrazeného v plné zbroji a opírajícího se o pušku. Socha spočívá na vysokém hranolovém čtyřbokém soklu, který nese nápisy: čelně „NA STRÁŽ!“, níže je umístěna dodatečně po 2. světové válce doplněná tabulka z černého leštěného mramoru s nápisem: „Obětem nacismu umučených v koncentračních táborech“. Pod ní je nápis „Padlým občanům / okresu / Bělé pod Bezdězem / 1931“, vzadu na soklu jsou letopočty: „1914 1918“, vpravo jména: „J. Mařatka / arch. P. Janák / A. Pokorný / A. Ducháček“. Voják je zobrazen frontálně v diagonálně směřujícím postoji s hlavou natočenou pohledově směrem vpravo v neúplném profilu. Pohyb hlavy sleduje natočení v ramenou a osa těla figury.

Series Navigation<< Pomník padlých v bitvě pod Studencem u LískyPomník obětí světových válek v Lomnici nad Popelkou >>
Tagy