weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska generála Antonína Bohumila Hasala na gymnáziu na Žižkově náměstí v Rakovníku

Na fasádě vpravo od vstupu do gymnázia na Žižkově náměstí v Rakovníku je pod cedulemi ČVUT – fakulta elektrotechnická a Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova umístěna pamětní deska generála Antonína Bohumila Hasala.

Bronzová deska s textem a lipovou ratolestí je umístěna na budově Gymnázia Zikmunda Wintra. Byla odhalena 13. června 2003 při příležitosti oslav 170. výročí založení školy.

Generál Antonín Hasal (1893–1960) byl jedním z mnoha československých důstojníků, kteří před hrozící perzekucí ze strany komunistického režimu odešli do exilu. Čestné občanství města mu bylo uděleno v roce 1946.

NÁPIS:
NA TÉTO ŠKOLE / STUDOVAL V LETECH 1907–1912 / ARMÁDNÍ GENERÁL / ANTONÍN B. HASAL / DIPLOMAT A VLASTENEC / ČESTNÝ OBČAN RAKOVNICKÝ

Spolek pro vojenská pietní místa

O generálovi zde podrobně ->

Narozen 7. 1. 1893 (Nová Huť – Nižbor, Česko), zemřel 22. 4. 1960 (Washington D.C.)
Pseudonym Antonín Nižborský.

Absolvent vojenské školy. Za 1. světové války důstojník čs. legií v Rusku. V l. 1920-1925 velitel pěšího pluku, 1925-1929 pěší brigády, 1932-1935 divize, 1935-1939 III. armádního sboru v Brně. V l. 1939-1940 člen vojenské odbojové organizace Obrana národa. V r. 1940 náčelník štábu čs. vojenské správy v Paříži, od června 1940 působil ve Velké Británii. V l. 1940-1944 přednosta Vojenské kanceláře prezidenta republiky. V l. 1944-1945 vojenský velitel osvobozených území ČSR, 1942-1945 divizní generál, od r. 1945 armádní generál. V l. 1945-1946 ministr dopravy. V l. 1946-1948 přednosta Vojenské kanceláře prezidenta republiky v Praze. Začátkem července 1948 emigroval do USA, kde působil ve funkci vojenského poradce americké vlády. V červnu 1990 byl rehabilitován, v r. 2003 mu byla odhalena pamětní deska na Gymnáziu Zikmunda Wintra v Rakovníku a navráceno čestné občanství města Rakovníka. V říjnu 2011 byl převezen jeho popel z USA a uložen do rodinné hrobky ve Stradonicích.

Series Navigation<< Pamětní deska pilotům RAF z Rakovníka na domě Husovo náměstí čp. 111Pamětní deska židovským obyvatelům Rakovníka na domě Husovo náměstí čp. 114 >>
Tagy