weby pro nejsevernější čechy

Pomník „Menora“ obětí holocaustu na hřbitově v Terezíně

V areálu terezínských hřbitovů v blízkosti krematoria stojí monumentální žulový pomník ve tvaru sedmiramenného svícnu, který připomíná židovské oběti druhé světové války.

Web Spolku pro vojenská pietní místa o pomníku informuje:

Židovský hřbitov v Terezíně je pohřebiště nacházející se asi jeden kilometr jižně od města Terezína směrem na Bohušovice nad Ohří v Bohušovické kotlině (fakticky jen nedaleko od stálého terezínského hřbitova). Nacisté sem v době druhé světové války zpočátku pochovávali zemřelé vězně z Terezínského ghetta. Činili tak až do 7. září 1942 kdy zde bylo uvedeno do provozu terezínské krematorium a zemřelí zde začali být zpopelňováni. V hromadných i v jednotlivých hrobech tak zde bylo pohřbeno zhruba 9000 osob. Pohřbívání zde bylo na krátkou dobu znovuobnoveno ještě v polovině března roku 1945, kdy byl provoz krematoria přerušen.

Pomník není evidován v Centrální evidenci válečných hrobů, je však kulturní památkou:

Autory pomníku z roku 1972 jsou Ing. arch. Jiří Navrátil, ak. arch. Josef Lavička, doc. ak. soch. Ladislav Chochole – úprava celého areálu.

Pietní hřbitovy a objekt krematoria jsou situovány v jižní části Hlavní pevnosti v prostoru Bohušovické inundační kotliny. Areál krematoria zahrnuje kromě stavebních objektů hodnotné sadové úpravy tvořící nedílnou součást kulturní památky. Podél některých přístupových komunikací jsou vysázeny stromořadí a další volně rostoucí keře. Chodníky z kamenných desek jsou koncipovány v pravoúhlém rozvrhu. Solitérní objekt sochařského díla s názvem „Menora“ představuje sedmiramenný svícen. Skulptura je umístěna volně v ploše parcely ve střední partii a u jihovýchodní hranici areálu, jihozápadním směrem od objektu krematoria. Jedná se o monumentální dílo složené z kamenných bloků šedomodré žuly, pracující se zjednodušeným tvaroslovím a rozdílnou povrchovou úpravou (kontrast hladkého a hrubého povrchu). Kompaktní hmota ve tvaru poloviny válce osazeným tečnou na nízkém soklu. Plocha půlkruhů je profilována do tří pásů soustředných půlkruhů a jedním svislým pruhem probíhajícím od terénu ke středu – k hraně pomníku.

Series Navigation<< Pomník obětí holocaustu na hřbitově v TerezíněPomník padlým sovětským vojákům ve 2. světové válce na hřbitově v Terezíně >>
Tagy