weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem světových válek na návsi v Lešanech

Na návsi v Lešanech na stráni u ulice V Úvoze stojí pomník obětem světových válek.

Klasický pomník obětem Velké války aktualizovaný dodatkovou tabulkou s oběťmi druhé světové války.

Na webu Spolku pro vojenská pietní místa:

Nápis:
VÁM
BUDOUCÍM
NA PAMĚT
OSVOBOZENÍ
NÁRODA
K SLÁVĚ
NÁRODNÍM
HRDINŮM
A
NAŠIM PADLÝM
VE
SVĚTOVÉ VÁLCE.
1914 – 1918

KULHAN Antonín leg. popraven rak. vojíny v Goneglianu ( Itálie ) 1918 stár 21 r.
ZELENKA Frant. leg. padl na Slovensku u Nov. Zámku 1919 stár 24 r.
DOUBRAVA Alois stár 24 r.
KUČERA Josef 40
KULHAN Karel 22
PANOCHA Josef 27
PANOCHA Václav 31
ŘEHÁK Josef 19
ŠTRUP Frant. 41
TOMS Josef 38
TOMS Antonín 30
VOJTĚCHOVSKÝ Václav 30
ZELENKA Josef 22

na přidané desce:
MILOSLAV RŮŽIČKA
* 2.10.1909 padl 8.5.1945
ALOIS VALENTA
* 17.11.1909 zemřel 21.5.1945
po zranění v boji.

levá strana pomníku:
MÍSTO DAROVALI MANŽELÉ VANÍČKOVÍ

pravá strana pomníku:
ZBUDOVÁNO 15./6. 1924

autor pomníku: B. Vobořil, Kralupy

Poznámka:
Kulhan Antonín, nar. 30.5.1898, Minice okr. Kralupy nad Vltavou, bydliště Lešany okr. Kralupy nad Vltavou. V RU armádě sloužil u 37. pěšího pluku jako vojín. Zajat 6.7.1916, M. Colombara. Do čs legií v Itálii se přihlásil 26.2.1918, Padula. Zařazen 15.4.1918 jako vojín k 31. pěšímu pluku. Popraven 16.6.1918 Rakušany v Coneglianu pohřben tamtéž.
Zelenka František, nar. 5.7.1895, Veltrusy okr. Kladno, bydliště Braškov, Čimice, okr. Kladno, Praha. V RU armádě sloužil u 28. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 8.8.1916, Kalvarie. Do čs legií v Itálii se přihlásil v Padule, zařazen 26.5.1918 jako vojín k 32. pěšímu pluku. Padl 24.5.1919 v boji na Slovensku u Abanj Turňa, pohřben v Košicích.

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE2111-01978:

Pamětní místo se sestává z nástupního schodiště a kovaným plotem ohraničeného pietního místa. Pískovcový pomník je postaven na základu, který slouží pro květinovou výzdobu. Soklová část pomníku je tvořena širokým kvádrem a základnou, na kterou nasedá bosovaný kvádr nesoucí pamětní desku z černé leštěné žuly se jmény obětí 1. sv. války, písmena jsou vyzlacena. Nad touto deskou je umístěna pamětní deska menší z tmavě šedé leštěné žuly se jmény obětí 2. sv. války. Písmena jsou rovněž vyzlacena. Na rozšířenou část nasedá postupně do výšky zužující se dřík. Ve spodní části dříku je umístěn kovový znak se státními symboly. Z levé i pravé strany jsou v kruhových polích vytesána písmena ČSR a vybarvena červeně. Z čelní strany dříku je vytesán text: Vám budoucím na paměť osvobození národa. K oslavě národním hrdinům našim padlým ve světové válce. 1914 – 1918. Dřík je ukončen rozšířenou profilovanou římsou nesoucí plastiku přilby ovinutou girlandou z lipových listů.

Zmínka z regionálních zdrojů:

30. 10. 2018 – Starosta Jakub Brynda by rád v dohledné době zrenovoval pomníky obětem druhé světové války – jeden má podobu samostatného pomníčku v Lešanech pod návsí.

Dle fotky připojené k výše uvedené zprávě lze konstatovat, že úmysl se zdařil a dnes pomník vypadá podstatně lépe.

Series Navigation<< Pamětní desky obětem 1. světové války na kapli svatých Cyrila a Metoděje ve Velké Bučině u VelvarPomník obětem 2. světové války na Hostibejku v Kralupech nad Vltavou >>
Tagy