weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 2. světové války před kostelem svatého Václava v Želenicích

U kostela svatého Václava v Želenicích na jižní straně v malém parku stojí pomník obětem 2. světové války.

Na webu Spolku pro vojenská pietní místa:

Nápis:
Národ padlým
synům
1938 – 1945

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4209-00309:

Lomový blok znělce s rytou lipovou ratolestí a textem: Národ padlým synům 1938 – 1945. Zhotovil kameník V. Ježek v roce 1947.

Kamenný obelisk s leštěnou přední stranou, na níž je zlacený nápis, nad kterým je umístěna lipová ratolest. Obelisk stojí na kvádrovém podstavci, k němuž vede od silnice několik schodů v ohradní zdi a vydlážděný chodník, kolem něhož jsou květinami osázené záhony. Přímo před památníkem jsou vysazeny růže, okolo a za ním stálezelené exotické dřeviny.

Series Navigation<< Pomník obětem 1. světové války v PloskovicíchPomník padlým v bitvě u Želenic před kostelem svatého Václava v Želenicích >>
Tagy