weby pro nejsevernější čechy

Pomník padlých bojovníků proti fašismu v Zabrušanech

Ve schodišti bývalé školy v Zabrušanech, v jejíž budově dnes sídlí Obecní úřad a knihovna, je zakomponován pomník padlých bojovníků proti fašismu.

Dvouramenné schodiště tvoří svým plným zábradlím sevřený prostor vyplněný kyklopským zdivem, v jehož čele je na zídce, oddělující horní terasu před budovou od nižší úrovně silnice, umístěna pamětní deska.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
PAMÁTCE PADLÝCH BOJOVNÍKŮ
PROTI FAŠISMU

ZENKER JOSEF *1904, POPRAVEN 1943 BERLÍN.
MÜLLER FRANTIŠEK *1922, POPRAVEN 1943 BERLÍN.
SYROVÁTKA ARNOŠT *1921, UMUČEN 1943 GROSS ROSEN.
ČERNÝ BOHUMIL *1923, UMUČEN 1943 GROSS ROSEN.

4. ŘÍJEN 1959

V Centrální evidenci válečných hrobů je místo evidováno pod číslem CZE4213-707:

Pamětní deska na schodišti před obecním úřadem.

Series Navigation<< Pomník obětem 1. a 2. odboje ve VšechlapechKenotaf Franze Macheho na hřbitově v Zabrušanech >>
Tagy