weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem válek u kostela Archanděla Michaela v Dolní Poustevně

Mezi stromy před kostelem Archanděla Michaela u ulice Lobendavská v Dolní Poustevně je skryt pomník obětem válek.

Na první pohled původně pomník padlým Velké války. Odhaduji, že na stěnách mezi rohovými sloupy bývaly desky se jmény padlých. Dnes je pouze na čelní straně univerzální nápis obětem obou válek.

Spolek pro vojenská pietní místa uvádí:

Nápis:
OBĚTEM
Z
PRVNÍ A DRUHÉ
SVĚTOVÉ VÁLKY
1914 – 1918
1938 – 1945

V centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4212-00369:

Pomník obětem I. a II. světové války. Kamenný pomník se stupňovitou základnou o třech stupních. Na posledním stupni stojí kamenný pomník, který je vysoký cca 2,5 m. Na pomníku je leštěná kamenná deska s nápisem „Obětem z první a druhé světové války 1914 – 1918 a 1938 – 1945“. Nejsou uvedena jména ani počet obětí.

Od silnice (ulice Lobendavská) u odbočky ke kostelu několik schodových stupňů umístěných v mírném svahu. Před samotným pomníkem žulovými kostkami ohraničený záhon ve tvaru srdce. Pomník na třech stupních tvoří nižší základna, na ní stojí kvádr, který má v rozích zapuštěné sloupy, nesoucí hlavici. Na jejích spodních stranách je reliéf kříže, vrch tvoří nízký jehlan. Jak jsem již zmínil, lze předpokládat, že v dnes prázdných plochách byly desky se jmény padlých.

Dle zmínky v publikaci Dolní Poustevna – kapitoly z vlastivědy města Dolní Poustevna včetně jeho částí Horní Poustevna, Markéta, Nová Víska a Karlín autorů Václav Beran, Václav Houfek a Tomáš Okurka (pro město Dolní Poustevna vydalo Muzeum města Ústí nad Labem v roce 2008) se skutečně jedná o pomník padlým 1. světové války – „Sto sedmi občanům z Dolní Poustevny, kteří ve válce padli, byl 12. září 1926 odhalen pomník. Obdobný pomník padlým mužům stojí také v Horní Poustevně u staré školy čp. 103 při silnici do Lobendavy.“ Fotografie v knize, u níž je uveden rok 1921?, však zachycuje současnou podobu s novou dedikací.

Další info je v Městem Dolní Poustevna ve spolupráci s nakladatelem Petrem Poldou v roce 2003 vydané útlé brožuře Kamenné památky v Dolní Poustevně a okolí (jako autoři jsou uvedeni Lubomír Minichbauer, Jaroslav Rež a kolektiv): „Mohutný žulový pomník, pocházející z meziválečného období. Tvoří jej několikastupňový základ se dvěma sloupy nesoucími římsu s křížem vytesaným přímo do ní. Původně se jednalo o pomník obětem I. světové války, který byl po roce 1945 upraven a doplněn o citlivě a proporčně správně provedený český text.

Series Navigation<< Pomník obětem 1. světové války u kostela svatého Jana Nepomuckého v JetřichovicíchPomník obětem 1. světové války v Ploskovicích >>
Tagy