weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 2. světové války v krematoriu Richard v Litoměřicích

V areálu krematoria Richard v Litoměřicích se nachází pomník, věnovaný obětem 2. světové války.

Na okraji jedné z cest areálem v žulové dlažbě umístěny čtyři kamenné bloky. Dva levé jsou propojeny kovovou deskou s nápisy, dva pravé nesou na podstavci kamennou plastiku, zkosený blok, na jehož čelní straně je vystupující psaníčkový reliéf.

Na webu Spolku pro vojenská pietní místa jsou citovány nápisy:

KREMATORIUM KONCENTRAČNÍHO TÁBORA V LITOMĚŘICÍCH
V LETECH 1944–1945 BYL V NEDALEKÝCH KASÁRNÁCH UMÍSTĚN NACISTICKÝ KONCENTRAČNÍ TÁBOR JEHO VĚZNI PRACOVALI NA VÝSTAVBĚ
PODZEMNÍCH TOVÁRNÍCH OBJEKTŮ OZNAČENÝCH RICHARD I (TOVÁRNA ELSABE) A RICHARD II (TOVÁRNA KALKSPAT). TÁBOREM PROŠLO VÍCE
NEŽ 18 000 VĚZŇŮ ZA POUHÝ ROK ZEMŘEL KAŽDÝ ČTVRTÝ Z NICH V DŮSLEDKU OTROCKÉ PRÁCE A KRUTÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK.
TÁBOROVÉ KREMATORIUM BYLO ZPROVOZNĚNO ZAČÁTKEM DUBNA 1945

CONCENTRATION CAMP CREMATORIUM LITOMĚŘICE
FROM 1944 TO 1945 A NAZI CONCENTRATION CAMP WAS LOCATED IN THE NEARBY BARRACKS THE PRISONERS WERE FORCED TO WORK ON
THE CONSTRUCTION OF UNDERGROUND INDUSTRIAL FACILITIES MARKED RICHARD I (FOR ELSABE FACTORY) AND RICHARD II (FOR KALKSPAT
FACTORY) MORE THAN 18 000 PRISONERS WERE SENT TO THE CAMP IN A SINGLE YEAR ONE IN FOUR PRISONERS DIED AS A RESULT OF SLAVE
LABOUR AND INHUMAN LIVING CONDITIONS.
THE CAMP CREMATORIUM STARTED OPERATING AT THE BEGINNING OF APRIL 1945

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován s číslem CZE4205-522:

Pamětní deska utýraným vězňům v dole Richard.

Series Navigation<< Pomník obětem 1. světové války v MilešověKrematorium Richard v Litoměřicích >>
Tagy