weby pro nejsevernější čechy

Pomník německým občanům Chomutova

Na hřbitově v Chomutově stojí pomník, věnovaný německým občanům tohoto města.

Na webu Spolku pro vojenská pietní místa:

Nápis:
Německým spoluobčanům,
kterým byl Chomutov
po staletí
milovaným domovem.

Den deutschen Mitbürgern,
denen Komotau
jahrhundertelang,
geliebte Heimat war.
September 2007

Jedinou dostupnou informaci poskytuje poznámka na webu Spolku:

Pomník, obdoba kadaňského Pomníku německým občanům, kdy rovněž v Chomutově a v dalších městech tehdejšího německého pohraničí proběhly 4. března 1919 velké demonstrace. Protestující čeští Němci v nich dávali najevo svou nelibost nad tím, že by se po konci 1. světové války měli stát občany nově vzniklé Československé republiky. V mnoha městech se demonstranti střetli s československými vojáky, kteří německá města obsadili během listopadu a prosince roku 1918. V některých městech došlo ve víru vášní ke střelbě, která měla za následek 56 zastřelených demonstrantů a 2 vojáky československé armády. Nejtragičtější následky měl střet v Kadani.

Jiří Kopica, ve své knize „Boj o pohraničí. Demonstrace 4. března 1919 v Československu“, nehledá vinu jen na české nebo německé straně. Snaží se pouze o vysvětlení tehdejších událostí, aby se jednou pro vždy ukončil tento z dnešního pohledu už malicherný spor. Z pohledu autora, vina byla na obou stranách a bylo by záhodno takto k tomu i nadále přistupovat. Podle něj by mělo zůstat na paměti, že zemřelo mnoho lidí, byli to oběti polických vášní, které, když překročí určitou mez, nikdy neskončí jinak než smrtí.

Nic víc se mi dohledat nepodařilo.

V Centrální evidenci válečných hrobů pomník není evidován.

Series Navigation<< Pamětní deska obětem 1. světové války v kostele svatého Vavřince v Království u ŠluknovaPomník vojáků Rudé armády na hřbitově v Chomutově >>
Tagy