weby pro nejsevernější čechy

Pomník Oldřicha Novotného na rozcestí východně od Lipové

Na travnatém cípu východně od Lipové, kde se rozbočují silnice č. 266 a 265 od Lipové (na Velký Šenov a Šluknov), stojí pomník Oldřicha Novotného.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
DNE 5. DUBNA 1946 BYL ZDE
PŘI VÝKONU SLUŽBY
ZÁKEŘNĚ ZASTŘELEN

OLDŘICH NOVOTNÝ

RESPECIENT FINANČNÍ STRÁŽE
VE VĚKU 33.LET
JAK NEBOJÁCNĚ VŽDY VPŘED ŠEL
TAK NÁHLE PADNUL A ODEŠEL

V Centrální evidenci válečných hrobů pomník u Lipové není evidován. Nicméně trochu zmatek, protože jméno s odpovídajícím datem smrti je nejspíš zcela chybně uvedeno u pomníku CZE5104-22109 v Martinicích v Krkonoších, o němž se uvádí „Pomník věnovaný obětem první a druhé světové války„. Přitom v detailu je jen „Oldřich Novotný / Zemřel 05.04.1946 / Padl v boji / Poznámka z martinické kroniky (str. 138): č.p. 38 Padl jako příslušník již naší nově vytvořené finanční stráže, zákeřně zastřelen z německé strany. Pochován na místním hřbitově (Martinice v Krkonoších).“

Což se mi zdá dost podivná shoda.

Od velestručné zmínkypamátník respicientu finanční stráže Oldřicha Novotného, který byl zastřelen střelou ze zálohy dne 4. března 1946 při ostraze hranic“ až po rozsáhlý materiál na webu o Finanční stráži:

Jednou z prvních obětí z řad finanční stráže v osvobozeném Československu se stal respicient finanční stráže Oldřich Novotný, zavražděný u Lipové ve Šluknovském výběžku. Respicient Novotný byl zastřelen při výkonu služby dne 5. dubna 1946.

Na místě činu byl 29. června 1947 odhalen pomník na tuto vraždu. Záštitu nad odhalením pomníku převzal ministerský inspektor finanční stráže Dr. František Kreysa. Slavnosti se zúčastnila i hudba finanční stráže z Prahy. V Hanšpachu (dnes Lipová) byl promítán též krátký film ze života finanční stráže.

===

Desítky pomníků a pamětních desek jsou rozesety podél naší státní hranice a připomínají nelehkou službu a velké oběti finanční stráže. V neděli 29. června 1947 k nim přibyl i pomník respicienta finanční stráže Oldřicha Novotného z oddělení Velký Šenov. Odhalení pomníku se stalo velkým událostí u finanční stráže, ale i u obyvatelstva z blízkého i dalekého okolí.

V předvečer vlastního odhalení pomníku se konala tryzna za zemřelého kolegu v sále „Střelnice“ ve Velkém Šenově za velké účasti vzácných hostů. Tryzny ze zúčastnil ministerský inspektor finanční stráže Dr. Kreysa, zemský inspektor finanční stráže Dr. Novák, přednosta vrchního inspektorátu finanční stráže v Jablonném v Podještědí vrchní inspektor I. třídy Josef Medlík, jeho zástupce vrchní inspektor II. třídy Novák, přednosta inspektorátu Hanšpach (Lipová) vrchní inspektor Ludvík Beneš a další.

Tryznu zahájil správce oddělení ve Velkém Šenově vrchní respicient Novák a na to zazněly zvuky předehry ze Smetanovy Hubičky, kterou zahrála hudba sboru finanční stráže z Prahy, kterou řídil vrchní respicient Makovec. Poté byl promítnut premiérově krátký film „Stůj, finanční stráž“, který byl dobrou propagací sboru finanční stráže. Vždyť filmová scéna zavraždění kolegy finančníka ve službě měla tolik společného se zavražděním Oldřicha Novotného. Oba chtěli splnit přísahu, kterou dali státu a národu. Slavnostní projev o životě respicienta Novotného pronesl vrchní respicient Veselý. V další části pořadu zazněla přednáška osvětového referenta finanční stráže země České inspektora Švitorky „Stráž na hranici“ a recitace a zpěv žáků místních škol a také sborová recitace kolegů z oddělení finanční stráže Velký Šenov.

V neděli 29. června 1947 dopoledne se konal koncert hudby finanční stráže na náměstí ve Velkém Šenově. Do Velkého Šenova přijel i zástupce ministerstva financí Dr. Czesaný. Ten pronesl projev k nastoupené jednotce finanční stráže. Po něm i ministerský inspektor Dr. Kreysa. Oba dva se zabývali situcí ve sboru finanční stráže a vyhlídkami do budoucna. Oba dva se ale bohužel ve svých předpovědích mýlili.

Odpoledne se na náměstí ve Velkém Šenově seřadil průvod, který za účasti čestné roty finanční stráže a většího množství příslušníků sboru Sokola, Junáka, Svazu branosti, Hasičstva i civilního obyvatelstva odešel za zvuků hudby finanční stráže na místo, kde byl 5. dubna minulého roku respicient Novotný zavražděn.

Na místě byla provedena přehlídka čestné čety finanční stráže presidiálním šéfem Dr. Czesaným. Poté, před zahaleným pomníkem, přivítal všechny přítomné respicient Veselý. Dr. Czesaný jako zástupce ministerstva financí zdůraznil, že tato slavnost není žádnou radostnou událostí a dále hovořil o Oldřichu Novotném a o budoucnosti a povinnostech finanční stráže. Poté promluvil ještě inspektor Brož z Varnsdorfu, ředitel v.v. Mejsnar, zástupci ONV a MNV. Následně byl památník odhalen a předán zástupci MNV Hanšpach (Lipová) do opatrování. Státními hymnami byla tato pietní slavnost zkončena.

Místní národní výbor ve Velkém Šenově jmenoval svým čestným občanem respicienta finanční stráže Oldřicha Novotného in memoriam. Zároveň bylo usneseno přejmenovat jednu z městských ulic na ulici Oldřicha Novotného. Tímto jmenováním projevila obec Velký Šenov poctu zákeřně zabitému členu finanční stráže, který bránil národní majetek před odvlečeím do Německa.

Existuje tato ulice vůbec ještě ve Velkém Šenově? Znají vůbec ve Velkém Šenově případ Oldřicha Novotného?

Text velmi rozsáhlý, ale informačně řídký – vůbec z něho není jasné, co se vlastně stalo, a o pomníku samotném také žádné detaily.

Series Navigation<< Pomník vojáků Polské armády na hřbitově v LoběndavěPomník obětem válek před budovou základní školy na Mírovém náměstí ve Velkém Šenově >>
Tagy