weby pro nejsevernější čechy

Hromadné hroby obětí 2. světové války na hřbitově v Terezíně

V areálu terezínských hřbitovů v blízkosti krematoria je v jeho jihovýchodní části u ohradní zdi prostor hromadných hrobů, uspořádaný dle národností obětí.

Web Spolku pro vojenská pietní místa uvádí jen seznam vyjmenovaných států:

Československo, Belgie, Dánsko, Francie, Holandsko, Itálie, Jugoslávie, Lucembursko, Maďarsko, Norsko, Německo, Polsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, různé národnosti.

V Centrální evidenci válečných hrobů není areál evidován.

Konkrétnější informace o pietním místě najít neumím.

Památkový katalog o místě stručně uvádí:

Jihovýchodní část areálu hřbitovů zaujímá Alej národů, která je vymezena výrazně obdélnou sníženou plochou, který je ze tří stran opatřen opěrnou zídkou. Kolmo na podélnou osu zídky jsou v odstupech osazeny žulové bloky. Při příčných stranách opěrné zídky jsou v ploše umístěny dva hromadné hroby. V linii podélné osy je po délce umístěno 8 kamenných kruhů. Převážná část tohoto prostoru je travnatá, v širším okolí doplněné pohledovými, případně oddělujícími okrasnými dřevinami.

Series Navigation<< Pamětní deska (hromadný hrob) obětí poprav na židovském hřbitově Terezín I.Pomník – strom z ghetta na hřbitově v Terezíně >>
Tagy