weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem válek před budovou základní školy na Mírovém náměstí ve Velkém Šenově

V parčíku před budovou základní školy na Mírovém náměstí ve Velkém Šenově stojí pomník, věnovaný obětem válek.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:

VÁM, PADLÍ,
ČEST A DÍK!
1914-18 1938-45

SBS 1949

V Centrální evidenci válečných hrobů pomník není evidován.

V knize Tatíčku, vrať se k nám! 4 – Pomníky velké války na Děčínsku a Ústecku o tomto pomníku ani slovo. Podrobný popis je věnován pomníku u kostela svatého Bartoloměje a zmíněn je zaniklý pamětní kříž a pomník na hřbitově.

Mezi stálezelenými dřevinami stojí na nízké kamenné základně obdélného půdorysu hrubě opracovaný monolit. V horní části znak republiky, pod ním nápisová deska (viz výše) a ve spodní části malá tabulka s dedikací.

K nalezení o pomníku není nikde nic.

Series Navigation<< Pomník Oldřicha Novotného na rozcestí východně od LipovéPomník obětem válek u kostela Navštívení Panny Marie v Lobendavě >>
Tagy