weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války v Kryštofově údolí

U silnice č. 592 na břehu potoka Rokytka v Kryštofově údolí poblíž odbočky ke kostelu svatého Kryštofa stojí pomník obětem 1. světové války.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
1914 – 1918

HEIMATDANK
DEN : HELDEN

CHRISTOFSGRUND
HAUPT FRANZ 28 J., STANISLAUS KARL 32, WALTER RUDOLF 28, SCHWANZ AUGUST 29, WEBER FRANZ 39, KOZLIK FRIEDRICH 35, WALTER JOSEF 28, STEFFAN KARL 45, PRADE JULIUS 26, RICHTER JOSEF 33, HERRMAN JULIUS 21, SCHWANZ ANDREAS 38
NEUMANN EMIL 35 J., HEIDRICH EDUARD 43, KNESCHE STEFAN 38, PATZELT OTTO 30, WORM FRANZ 23, MÜNNICH REINHOLD 23, NEUKIRCH JOSEF 50, LÖWENFELD KARL 39, SCHOLZE RAIMUND 40, SCHOLZE EMIL 30, LÖWENFELD ADOLF 35, SCHWARZ HEINRICH 23

Postranní desky:

ECKERSBACH
KNESCHE GEORG 27 J., SITTE JOSEF 27, HERRMANN EDWIN 41

NEULAND
QUEISER ERNST 38J., LUH FRANZ 23, RUDOLF ANTON 19, SCHOLZE JOSEF 33

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE5105-08159:

Kamenný pomník tvořený třemi nepravidelně opracovanými částmi, centrální je vyvýšená s nápisy. Pomník obětem 1. světové války je umístěn u hlavní komunikace, vedle barokního mostku.

V brožurce Kryštofovo údolí – malá obec s velkými dějinami z roku 2021 (autor Zoran Liška) je uvedeno, že na přelomu 19. a 20. století žilo v obci kolem 1500 obyvatel. Pomník padlým Velké války byl ve středu obce pozůstalými vybudován v roce 1921.

V časopise Patron – Informace přátel pomníčků a památných míst Jizerských hor 1/2002 je v popisu dějin Kryštofova údolí uvedeno:

Znovupostavený pomník obětem je nyní umístěn ve středu obce nedaleko obecního hostince „U svatého Kryštofa“. Pečlivě vyvedená písmena připomínají padlé ze všech tří částí obce – z Rokytnice, Kryštofova Údolí a Noviny (Eckersbach, Christofgrund a Neuland).

Series Navigation<< Pomník obětem 1. světové války v Tisové u TachovaPamětní deska obětem bitvy u Bachmače na budově Hanáckých kasáren v Olomouci >>
Tagy