weby pro nejsevernější čechy

Kenotaf Emila Relliga na hřbitově v Mikulášovicích

V ohradní zdi horní pustší části hřbitova v Mikulášovicích vpravo od vstupu je hrob rodiny Schlenkrich-Rellig, na jehož desce je kenotaf Emila Relliga.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
Obgfr. Emil Rellig
*13.10.1914 gefl. 31.1.1944
in Russland

Poznámka (zdroj: volksbund.de):
Rellig Emil: *Schemmel (Všemily). Obergefreiter. +Nikikino. Pohřben patrně jako neznámý hřbitov Sebesch, Rusko.

V roce 2014 se deska povalovala na zemi, dnes je opět připevněna na zdi.

V Centrální evidenci válečných hrobů není hrob evidován.

Na webu Deutschboehmen toto jméno není uvedeno – snad proto, že to nebyl místní rodák, ale nejspíš „jen“ přiženěnec do místní rodiny.

Series Navigation<< Kenotaf Franze Liesnera a Karla Hentschela na hřbitově v MikulášovicíchKenotaf Waltera Köglera na hřbitově v Mikulášovicích >>
Tagy