weby pro nejsevernější čechy

Památník bojovníků za svobodu a demokracii (tří odbojů) před právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Na prostranství před právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci stojí památník bojovníků za svobodu a demokracii (tří odbojů).
Spolek pro vojenská pietní místa o něm hovoří jako o pomníku obětem komunismu:

Nápis:
BOJOVNÍKŮM
ZA SVOBODU
A DEMOKRACII

VDĚČNÁ OLOMOUC

V Centrální evidenci válečných hrobů není pomník evidován.

O pomníku se toho nechá najít docela dost.

Wiki:

Památník tří odbojů je socha od českého akademického sochaře a restaurátora Bohumila Teplého (1932–2020). Nachází se před Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci v Olomouckém kraji.

Sedmimetrový žulový kvádrový obelisk s kovovou vlnovkou evokující ptačí křídlo umístěnou na vrcholu jako symbolu volnosti a svobody. Památník byl slavnostně odhalen na vydlážděném prostranství před budovou právnické fakulty u příležitosti oslav státního svátku Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva, 17. listopadu 2004. Dílo vzniklo z iniciativy města Olomouce, Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské, Svazu Pomocných technických praporů – Vojenské tábory nucených prací České republiky (svaz PTP–VTNP), Konfederace politických vězňů České republiky a Vojenský spolek rehabilitovaných AČR. Památník připomíná úsilí a utrpení občanů v odbojích. Symbolicky bylo dílo umístěno na třídě 17. listopadu, tedy na místě, kde v období sametové revoluce, v rámci protestů proti komunistickému režimu v Československu v listopadu 1989, vytvořila veřejnost památnou zeď z papírových krabic.

Na obelisku je nápis:

BOJOVNÍKŮM
ZA SVOBODU
A DEMOKRACII
VDĚČNÁ OLOMOUC

Web o pamětních místech:

Autorem sedmimetrového kamenného obelisku s kovovou vlnovkou ptačích křídel na vrcholu jako symbolu volnosti a svobody je sochař doc. Bohumil Teplý. Byl odhalen 17. listopadu 2004 z iniciativy města Olomouce, Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské, Svazu PTP–VTNP, Konfederace politických vězňů ČR a Vojenského sdružení rehabilitovaných.

Moravský turista obsáhle (takže jen výcuc):

„Tady se můžete klouzat, soudruzi,“ zněl jeden ze vzkazů adresovaný olomouckým funkcionářům komunistické strany na zdi z krabic, kterou před sídlem okresního výboru vládnoucí strany vybudovali Olomoučané a studenti v listopadu 1989. Tím sídlem paradoxně byla jedna z dnešních budov Právnické fakulty Univerzity Palackého…

Mohlo by se zdát, že obě stavby ze sedmdesátých let, v nichž dneska usedají do lavic budoucí právníci, nejsou tak zajímavé, jako historické objekty v centru Olomouce nebo třeba systém pevnůstek okolo města. … Budovy při jižním konci Envelopy, na někdejší Leninově ulici, kdy jen přes řeku se rozkládal rozlehlý areál kasáren 9. května, vznikly jako reprezentativní sídlo komunistické strany pro olomoucký okres. Dnešní budova A byla předána k užívání v roce 1973 jako Dům politické výchovy, budova B s velkým zasedacím sálem v té době již rok sloužila okresnímu výboru strany.

K přeměně někdejší okresní komunistické bašty na areál prodchnutý právem a demokracií přispělo také zbudování Památníku bojovníků za svobodu a demokracii sochaře Bohumila Teplého. Kamenný obelisk s kovovými ptačími křídly symbolizujícími svobodu byl uprostřed prostranství před budovami fakulty vztyčen v roce 2004. K jeho odhalení přitom došlo symbolicky 17. listopadu.

Series Navigation<< Jihoslovanské mauzoleum v Bezručových sadech v OlomouciPamětní deska francouzských zajatců na Domě kultury v České Kamenici >>
Tagy