weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války ve Žluticích

V blízkosti kostela svatých Petra a Pavla ve Žluticích stojí na terase pomník obětem 1. světové války.

Spolek pro vojenská pietní místa cituje nápisy:

1914 – 1918

LUDITZ:
GEFALLEN 1914
BAUER FERDINAND. INF., FISCHER KARL. GFR., FREI FRANZ. INF., KARBATH ANTON. INF., KIESSWETTER FRANZ. INF., NEIDHART FRANZ. LTN., SCHINDLER ALOIS. INF., SCHWARZ FRANZ. INF.
GESTORBEN 1914
GUBA KARL. GFR., NICKERL ANTON. ZGF., TROFA JOSEF. INF.
VERMISST 1914
HUTERER WILHELM. INF., SCHERMAUL KARL. INF., WALLISCH KARL. INF., WOHLRAB JOSEF. WACHTM., WOHLRAB OTTO. INF.
GEFALLEN 1915
AMBROSI HEINRICH. OBLTN., BERANEK ALOIS. INF., BOHATY ADOLF. KADETT., BÖHM KARL. ZGF., HUTERER ERNST. FELDW., HUTERER FRANZ. JÄG., LIEHM JOSEF. FELDW., STOCK ALBERT. INF.
GESTORBEN 1915
ERLBEK KARL. INF., FELLUNGHAUER KARL. JÄG., HETZER KARL. INF., PANZ IGNAZ. INF., SMOLIK JOSEF. INF., STREITENBERGER JOS. GEF.
GEFALLEN 1916
HEIDL JOHANN. INF., RATKA FRANZ. ZGF., RÖSCH KARL. INF., ROUBAL ALOIS. ST. FW.
GESTORBEN 1916
GUBA GABRIEL. GEF., LIEHM ERNST. INF., SCHWARZ ADOLF. INF., SPRINGER KARL. GFR., WOHLRAB RUDOLF. L. INF., ZENK JOHANN. INF.
VERMISST 1916
DIESSL GABRIEL. INF.
GEFALLEN 1917
EISENKOLB KARL. INF., HOLLEY AUGUST. INF., NICKERL ALOIS. INF., ROTT JOSEF. INF., SCHOPF ALFRED. LTN., SCHWARZ ANTON. GFR., SOPPER ANTON. INF., TAUSCH HANS. KORP.

LUDITZ:
GESTORBEN 1917
ECKL WENZEL. ZGF., EHRET FRANZ. INF., GRÖSCHL JOHANN. INF., HUTERER ALOIS. INF., METZNER HEINRICH. KORP., NOLTSCH ANTON. INF., PICKERT KARL. OFF. STV.
VERMISST 1917
PITTROF WILHELM. DRAG., RÜSCH FRIEDRICH. GFR., VINZENZ FRANZ. INF.
GEFALLEN 1918
SCHANDL HEINRICH. INF., WOHLRAB ANTON. LTN.
GESTORBEN 1918
ECKL JOSEF. INF., NEUMANN ALOIS. OFF. STV., WITTMANN FRANZ. ZGF., WOLF ERNST. INF.
GESTORBEN 1919 – 1920
ECKL ANTON. WACHTM., GUBA ANTON. INF., KARBATH RICHARD. JÄG., KOSSAK FRANZ. OFF. STV., NÜRNBERGER ANTON. INF., STANGL ANTON. GFR., TOTZAUER FRANZ. INF., ZENK JOSEF. GFR.

GROSS – WERSCHEDITZ:
SCHOPF KARL. GFR. GF. 1914., SCHOPF FRANZ. INF. VM. 1915., WITTMANN JOS.. INF. GF. 1915., BÖHM ALOIS. ST. FW. GF. 1917., SPIELER WZL.. INF. GST. 1917.

KOWARSCHEN:
SCHOPF FRZ.. KORP. VM. 1914

PASSNAU:
ECKL WENZEL. INF. GF. 1914., RIEGAUF FRZ.. INF. GF. 1915., PAUSCHER FRZ.. INF. GST. 1915., GIPP LEOP.. INF. VM. 1915., MÄNNL FRZ.. INF. GST. 1917., PAUSCHER JOS.. INF. GF. 1918.

SICHLAU:
WITTMANN AL.. GFR. GF. 1915., MUSER JOH.. INF. GF. 1917., RÜCKAUF AL.. INF. GF. 1917., TAUSCH WZL.. KORP. GF. 1917.

STADTHÖFEN:
FORSTER WZL.. KORP. VM. 1914., RÜCKAUF AL.. BAT. HORN. GST. 1915., SUSSMANN JOS.. INF. VM. 1916., BAUMGARTL KARL. INF. VM. 1917., WOLF LEOP. ZGF. GST. 1918

Kupodivu vynechává českoněmecký text tabulky na ohrazení pomníku:

Na počest mrtvým
připomenutí živým

Na památku našich předků
kteří zde žili a zemřeli
všem obětem násilí a války

Vstříc míru a
spojené Evropě

Dřívější české a německé
obyvatelstvo města Žlutice
a a okresu Žlutice/Bochov

V centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4103-10073:

Památník z břidlicových kamenů, uprostřed ukřižovaný Ježíš Kristus a po stranách desky se jmény 91 obětí 1. světové války.

A protože jsme opět na Karlovarsku, lze využít informacemi překypujícího webu Památky a příroda Karlovarska:

Monumentální pomník obětem 1. světové války nechalo zřídit v roce 1929 město Žlutice podle návrhu akademického sochaře Willyho Russa z Krásna na terase u ohradní zdi v jihozápadním cípu zahrady při jižním průčelí farního kostela sv. Petra a Pavla uprostřed města Žlutice (Luditz). Dne 1. dubna 1929 věnoval tehdejší žlutický starosta Hugo Liehm u příležitosti svých 50. narozenin 1.000 korun na vybudování válečného pomníku.

Pomník z místního kamene ve formě přesýpacích hodin vystavěl žlutický stavební mistr Leopold Kiesswetter, ústřední plastiku Ukřižovaného Ježíše Krista z pískovce z mohanského údolí vysekal sochař Willy Russ. Oplocení kolem pomníku vytvořil majitel strojírny Josef Schöniger a samotnou instalaci pomníku provedl A. Richter. Celkové náklady na vytvoření pomníku činily 56.830 korun.

Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 25. srpna 1929 za velké účasti obyvatel z celé farnosti. Dopoledne se na náměstí uskutečnila polní mše doprovozená vystoupením pěveckého spolku. Následně se občané přesunuli k zahalenému pomníku, kde pronesl odborný učitel Karl Fleissner slavnostní řeč. Samotné odhalení poté provedla starosta Hugo Liehm. Následně byl pomník vysvěcen a předán do ochrany obce. Následovala slavnostní přehlídka spolků, průvod a koncert na náměstí.

Pomník byl zřízen na památku padlých, zemřelých či nezvěstných obyvatel města Žlutice a okolních obcí zdejší farnosti v bojích první světové války. Dne 1. listopadu se před válečným pomníkem a na hřbitově na Hladově konala každoročně vzpomínková slavnost na padlé, pořádaná ve městě již od roku 1919. Pomník býval původně přístupný terasou z prostranství před kostelem. V polovině osmdesátých let 20. století byl však terén před pomníkem za faráře Janáka částečně odtěžen a zkrácená terasa opatřena novou opěrnou zdí. Přístup k objektu tak byl zcela znemožněn.

V roce 1996 byla krajanským spolkem německých rodáků provedena celková nákladná renovace pomníku obětem 1. světové války ve Žluticích. Na opěrné zdi před pomníkem byly tehdy osazeny nové pamětní desky s dvojjazyčným textem na památku všech zemřelých obyvatel města a jeho okolí. Finance na renovaci pomníku věnoval Heinz Schmerhowsky při příležitosti svých 80. narozenin.

Monumentální stupňovitý pomník vyzděný z místní surové štípané slídové břidlice (svor) do tvaru boční hranice přesýpacích hodin, symbolu uplynulých životů, s žulovými krycími deskami jednotlivých stupňů a žulovým křížem v kubizujících tvarech na vrcholu. V horní části přední strany pomníku je osazena kamenná plastická datace „1914 – 1918“. Pod nápisem je ve středu pomníku umístěna velká obdélná nika, ve které je vložen hladký pískovcový blok ve tvaru písmene „T“ v náznaku kříže s pískovcovou figurální plastikou Ukřižovaného Ježíše Krista od akademického sochaře Willyho Russe v životní velikosti stojící na konzole.

Pod rameny kříže jsou vsazeny dvě obdélné černé pamětní nápisové desky se jmény padlých, zemřelých či nezvěstných obyvatel ze zdejší farnosti s hodností a datací úmrtí či zmizení zlaceným písmem Na deskách je uvedeno celkem 73 jmen občanů ze Žlutic, 5 z Verušic, 1 z Kovářova, 6 z Veselova, 4 z Čichalova a 5 ze Štoutova.

Základnu pomníku tvoří nízké žulové bloky se zdobenými stěnami, položené na sobě ve dvou řadách. Pomník stával původně na terase, spojené s prostranstvím před farním kostelem. Prostor před pomníkem byl ohraničen oplocením od Josefa Schönigera v podobě zdobného kovového plůtku s vyzděnými pilíři a osázen květinami a okrasnými keři. Ve druhé polovině 20. století byla terasa částečně odtěžena a opatřena novou opěrnou zdí vyzděnou z místní surové štípané slídové břidlice.

Na opěrné zdi pod pomníkem jsou umístěny novodobé nápisové pamětní desky z roku 1996 s českým a německým textem.

Series Navigation<< Pomník obětem 1. světové války v Rybništi – Nové ChřibskéPomník obětem 1. světové války v Rabštejně nad Střelou >>
Tagy