weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. a 2. světové války ve Slatině

V západní části parkové úpravy obce Slatina stojí pomník obětem válek.

Na travnaté ploše stojí pomník obětem Velké války, „modernizovaný“ o dodatkové nápisové tabule.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
BOROVIČKA FRANTIŠEK
DAVID BOHUMÍR
DLOUHÝ ANTONÍN
HNILIČKA VÁCLAV
KOREJS SVATOPLUK
TYR JOSEF
BOUDNÍK JOSEF
ČERNÝ BEDŘICH
JIRÁSEK ANTONÍN
MIKULA VÁCLAV

NOVÁK JOSEF
ROTNÝ KR. ANGL. LET.
*27.11.1921
+18.11.1943.

PPLK. IN. M.
JOSEF NOVÁK
*21.11.1921 +18.11.1943
PŘÍSLUŠNÍK PERUTĚ RAF

MY DALI ŽIVOTY VY DEJTE PRÁCI

Poznámka: Na pomníku byl původně i text 1914 – 1918. Na pomníku jsou uvedeni dva piloti jménem Josef Novák, jedná se však o stejnou osobu (padl jako rotný, in memoriam povýšen na podplukovníka)

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4208-00594:

Pomník obětí světových válek instalován v roce 1933, na nízkém čtvercovém soklu mírně se nahoru rozšiřujícím, menší nízká základna z níž vyrůstají na koso vysoké desky nahoru rozšiřující se, materiál světlá žula, na čelní hraně bronzový státní znak, na deskách text, na základně text z bronzového vsazovaného písma: „My dali život Vy dejte práci“. Uvedena jména obětí. Návrh arch. Josefa Prouza, Praha. Provedl ak. sochař K. Zentner Libochovice.

V roce 1946 doplněn text, v roce 1975 provedena úprava pomníku a okolí. V roce 2001 byl pomník zrekonstruován a rozšířen o desku se jménem slatinského rodáka pplk. in. m. Josefa Nováka – příslušníka 311. bombardovací perutě R.A.F.

18. 11. 2001 slavnostní odhalení opraveného pomníku za přítomnosti ústřední hudby České armády, čestné stráže a sdružení zahraničních letců pod vedením plk. JUDr. Ulehly.
V roce 2007, 2088, 2009 náklady na údržbu 5 000,- Kč, stav výborný.

V knize Tatíčku, vrať se k nám – díl 3, pomníky velké války na Litoměřicku je pomníku věnován prostor na stranách 160 až 163:

V lednu roku 1930 inicioval slatinský hasičský sbor společnou schůzi spolků, na jejímž základě byl ustaven třináctičlenný přípravný pomníkový výbor složený ze zástupců spolků a obce. Ve prospěch stavby pomníku byla uspořádána peněžní sbírka a dotační akce, při níž se dárci zavazovali platit po dobu dvou let dobrovolné příspěvky. Takto bylo jen během roku 1930 získáno více než 8 000 Kč. Pomník vznikl podle návrhu pražského architekta Josefa Prouzy a za částku 11 000 Kč jej zhotovil akademický sochař Karel Zentner z Libochovic. Strojovou úpravu kamene provedla kamenická firma Fric a Pejs ze Slaného. Realizace pomníku musela být pozdržena z důvodu regulace návsi, kde měl být pomník umístěn. Ta byla zpracována zahradním architektem Josefem Kumpánem a proběhla v letech 1932-1933. Počátkem května 1933 byly zhotoveny základy pomníku, do nichž byly vedle pamětního spisu vloženy také drobné mince, známky a fotografie.

Dokončený pomník byl ze Slaného přivezen 16. května a jeho slavnostní odhalení se uskutečnilo 21. května 1933. Při této příležitosti prošel obcí vyzdobenou státními vlajkami a fábory v národních barvách slavnostní průvod, který došel až k pomníku, kde zazněla „Nová píseň“ od Josefa Václava Sládka v podání dětského sboru. Hlavní proslov pronesl senátor za agrární stranu Emanuel Hrubý, který „vzpomenul naší poroby, připomenul obětí a utrpení … a žádal o důvěru a pomoc, o upevnění národního sebevědomí a československé vzájemnosti“. Akt odhalení doprovázela státní hymna a poté dorostenec Sláva Markvart zarecitoval báseň „Do nového života“. Po vystoupení pozvaných hostů byl pomník předán do péče obce. Na slavnosti se prodávaly fotografie pomníku a bylo vystaveno tablo s fotografiemi padlých vojáků. Akci dále doprovázela pouť s kolem štěstí a taneční zábava ve dvou hostincích.

Pomník je zhotovený z mrákotínské žuly a tvoří jej vzhůru se rozšiřující čtyřboký pylon umístěný na koso na široký dvoustupňový sokl. V horní části pomníku je osazený velký státní znak České republiky, původně se zde ale nacházel malý československý státní znak. Jména jedenácti obětí Velké války jsou vytesána na bocích dříku a na soklu je provedený bronzový reliéfní nápis „MY DALI ŽIVOTY – VY DEJTE PRÁCI“, který doplňovala dnes chybějící datace „1914-1918“.

Po válce roku 1946 byla na pomníku umístěna pamětní deska pplk. Josefa Nováka, příslušníka RF. V roce 1975 přibyla na vrchol pomníku bronzová pěticípá hvězda a původní státní znak nahradil nový socialistický, tyto doplňky byly odstraněny po roce 1989.

Series Navigation<< Pamětní deska Josefa Nováka na domě čp. 13 ve SlatiněPomník obětem 1. světové války v Sedlci >>
Tagy