weby pro nejsevernější čechy

Pomník padlých v bitvě pod Studencem u Lísky

Nedaleko obce Líska, na trase červené turistické značky u místní odbočky na Zlatý a Stříbrný vrch, souběžné s naučnou stezkou Okolím Studence, stojí pomník padlých v bitvě pod Studencem.

Pohybujeme se na území, kde se o drobné památky stará spolek Pod Studencem, těžko tedy lze najít někde jinde podrobnější informace o všem, co s tímto památníkem souvisí. Takže alespoň výběr z rozsáhlého textu:

Bitva u Studence proběhla v červenci 1757, za sedmileté války v době panování Marie Terezie. Utkaly se zde pruská a rakouská armáda. Padlo přes 700 vojáků, byli pohřbeni do hromadných hrobů.

Pomník z roku 1906 stojí při rozcestí v sedle mezi Javorem a Zlatým vrchem. Postavit ho nechal vysloužilý rakouský důstojník Eduard Lehmann z Chřibské, který nechal postupně na místech bojišť a pohřebišť v okolí vybudovat památníků několik. Pomník vytesal českokamenický sochař Julius Hermann.

Po druhé světové válce byl pomník několikrát rozvalen a znovu postaven roku 1984, proto byl velmi otlučen a nápis na něm již takřka nečitelný. O důkladnou renovaci se v roce 2003 postaral státní podnik Lesy České republiky, který opravou pověřil opět kameníka Jana Pokorného. Na komolém jehlanu bývala umístěna bílá holubice s dubovým listem, která se nedochovala, ani nebyla obnovena. Opravený pomník byl z kamenické dílny převezen na své stanoviště 17. 9. 2003. Na podstavci jsou zkřížené šavle věnčené dubem a vavřínem. Na přední straně pomníku stojí německý nápis tohoto znění: „K uctění památky padlých udatných rakouských a pruských válečníků, kteří tu ve věrném plnění povinností ve dnech 18. až 21. července 1757 padli hrdinnou smrtí za císaře, krále a vlast. Bůh dejž jim věčný mír.“

Web Spolku pro vojenská pietní místa nabízí o něco novější text:

Při rekonstrukci v roce 2003 byla vedle pomníku umístěna deska s českým překladem nápisu na pomníku:“K čestné památce na padlé udatné rakouské a pruské válečníky, kteří tu ve věrném plnění povinností ve dnech 18. – 21. července 1757 padli hrdinou smrtí za císaře, krále a vlast. Bůh dej jim věčný mír“.

Pomník byl v roce 2019 rekonstruován, aby odpovídal dobové fotografii. Na náklady členů Spolku Pod Studencem – paní Prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., a Ing. Martin Prokop ve spolupráci s majitelem pozemku LESY ČR, a.s.

Nápis v původním znění:

Zur ehrenden
Erinnerung an die
tapferen gefallenen
österreichischen und
preußischen Krieger,
welche hier in treter
Pflichterfüllung in der
Zeit vom 18.-21. Juli 1757
für Kaiser, König und
Vaterland den Heldentod
erlitten haben.

Gott schenke ihnen
den ewigen Frieden.

Gewidmet von Ed. Lehmann
aus Kreibitz am 19. Aug 1906

Jul. Hermann.

Pomník je evidován v centrální evidenci válečných hrobů pod číslem CZE4202-41898.

Pomník je tvořen dvoustupňovým podstavcem, na kterém je umístěn vyšší stupeň, na kterém stojí menší čtvercové tělo pomníku zakončené stříškou v antickém stylu, která pokračuje hlavou pomníku ve tvaru nahoru se zužujícího hranolu. V přední části vyššího stupně je vyryt nápis (viz výše). Nad nápisem je vyobrazen vystupující latinský kříž.

Vedle pomníku je na kovovém sloupku umístěna bílá deska s českým překladem (viz výše).

Series Navigation<< Pomník Rumburské vzpoury v Novém BoruPomník Na stráž v Bělé pod Bezdězem >>
Tagy