weby pro nejsevernější čechy

Pomník příslušníkům V. sboru třetí americké armády ve Stříbře

V parku na náměstí svobody ve Stříbře mezi budovou Městského kulturního střediska (kina) a pošty je umístěn pomník příslušníkům V. sboru třetí americké armády.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
PŘÍSLUŠNÍKŮM
V. SBORU TŘETÍ
AMERICKÉ ARMÁDY,
TEŘÍ DNE 5.KVĚTNA
1945
OSVOBODILI
MĚSTO STŘÍBRO

TO THE SERVICEMEN
OF THE Vth CORPS
OF THE THIRD
AMERICAN ARMY
WHO ON MAY 5. 1945
LIBERATED
THE TOWN OF STRIBRO

V Centrální evidenci válečných hrobů není pomník evidován.

Novodobý pomník (před rokem 1989 se o účasti americké armády na osvobození nemluvilo – a pokud ano, tak povětšinou s neblahými důsledky). Bohužel se o něm nedá nic moc najít. Jen na stránkách místního muzea je zmínka:

Vzpomenout na květen 1945 a potažmo pak na jeho aktéry z řad západních spojenců bylo možno znovu až po politických změnách z konce devadesátých let. Stříbro tak důstojným způsobem učinilo 4.5.1990. V prvotní podobě byla onoho dne odhalena pouze pamětní deska. 5.května 2000 v 16.00 hod pak na jejím místě došlo k slavnostnímu odhalení pomníčku, jehož podobu známe v současnosti. Autorem je akademický malíř Vladimír Havlic. Reliefní plaketa zobrazuje z profilu hlavu generála George Smith Pattona. Směrem dolů pak následuje nápis: „Příslušníkům V. sboru třetí americké armády, kteří dne 5.května 1945 osvobodili město Stříbro.“ Pod nápisem jsou umístěny symboly 3. americké armády, 16. obrněné divize a 97. pěší divize. Poslední, dolní, nápis je anglickou verzí horního českého textu. Samotný obelisk tvoří z čela leštěná červená přírodní žula. Je trošku smutnou skutečností, že po opadnutí první vlny nadšení, kdy nadějně vyhlížející skupinky občanů (povětšinou oděných v kostýmy – snad připomínající uniformy US Army) demonstrovaly svůj vděk osvoboditelům pohrabováním trávy na tamním paloučku, zůstala péče o vzhled místa samého a jeho okolí pouze na pracovnících místních Technických služeb.

http://goo.gl/K9jyrS

Původní podoba místa s pamětní deskou na webu stříbrského muzea.

Series Navigation<< Kenotaf Adolfa a Ernsta Hübelových na hřbitově v MilíříchHrob Ferdinanda Karla Scholz – Raranze na hřbitově ve Stříbře >>
Tagy