weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětí světových válek v Lomnici nad Popelkou

V parku u autobusového nádraží v Lomnici nad Popelkou (za Tylovým divadlem) stojí v trávníku pískovcový pomník obětí světových válek.

Pomník, na obecním webu označený jako pomník padlých vojínů okresu lomnického, je ke zmíněnému autobusovému nádraží otočen zády, takže kdo chce vidět a zjistit, nač se dívá, musí na pěšinu do parku.

Pomník je věnovaný padlým v 1. světové válce. Slavnostně byl odhalen v roce 1921 v parku Svatopluka Čecha u tkalcovské školy (později lesnické učiliště), ale v roce 1933 byl přemístěn do parku za Tylovým divadlem. Stavbu iniciovala Družina československých legionářů v Lomnici n. P. Pomník zhotovil F. Vajs z Hořic (za obnos 25.000 Kč).

Popis pomníku: Plastika bojovníka s praporem v pravici na umírající rakouskouherské orlici je umístěna na mohutném podstavci, který je stylizován ve tvaru skály. Po stranách podstavce je vytesán stylizovaný řecký oheň a věnec mučedníka. Uprostřed je nápis – Padlým za svobodu 1914-1918 Vouziers-Zborov-Doss Alto.

K odhalení pomníku byl vydán Pamětní spis, který obsahuje Seznam padlých vojínů v okrese lomnickém od roku 1914-1919. Z Lomnice je zde uvedeno 53 mužů.

Před německou okupací pomník demontovali a uschovali místní hasiči. Po 2. sv. válce byl vrácen na své místo a byl připojen nápis 1938-1945.

Kupodivu žádný pramen nezmiňuje na zadní straně přítomný erb se lvem pod větví s lipovým listím.

Series Navigation<< Pomník Na stráž v Bělé pod BezdězemPomník Františka Niedermertla u Oblastního muzea v Mostě >>
Tagy