weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem válek v Libyni

Před kostelem svatého Jiljí v Libyni, v němž je umístěno muzeum vitráží, poblíž bývalého hřbitova stojí pomník obětem válek.

Mapy.cz uvádí:

Pomník připomíná 14 obětí 1. světové války z Libyně, 1 oběť z Královského Údolí, 5 obětí z Řepan, 3 oběti ze Záhoří, 76 obětí nacistické zvůle narozených v židovské obci Libyně-Lubenec a 13 obětí nacistické zvůle žijících v obci.

Pomník je nejspíš dílem Spolku Za záchranu kostela sv. Jiljí.

Na webu Spolku pro vojenská pietní místa:

Nápis:
VÁM VÍTĚZŮM A NEVINNÝM !

Na památku a paměť těch, co tu za tuto hroudu země bojovali a za ni také umírali. Na památka a paměť těch,
kteří z této hroudy vzešli, na ní žili, či hospodařili a jimž nebylo možno v ní v klidu spočinouti.
S úctou v tichou vzpomínku znovu postaveno a odhaleno 20.9.2014.

Oběti I.světové války, pocházející z obcí patřícím k Libyňskému statku (1914 – 1918)

Libyně
BAUML Ernst – štáb. šikovatel domobrany, 38.pěší pluk, +7.5.1915 Rusko, 39 let
FINK Kurt – šikovatel, 6. zeměbranský pluk, +19.8.1914 Srbsko, 30 let
FLACH Otto – pěšák, 73. pěší pluk, +25.5.1916 Itálie
HABL Franz – dělostřelec, 22. horský dělostřelecký pluk, +3.10.1918 Itálie
HABL Karl – ženista, 6. ženijní prapor, +4.8.1916 Itálie
HOVORKA Ignác – pěšák, 92. pěší pluk, +12.9.1914 Srbsko, 30 let
HOVORKA Rudolf – střelec, 34. zeměbranecký pluk, +14.11.1916 Rumunsko, 32 let
KREIL Anton – dragoun, 14. dragounský pluk, +19.8.1917 Rumunsko, 25 let
POP Josef – pěšák, 18. pěší pluk, +6.8.1916 Itálie
POP Rudolf – pěšák, 18. zeměbranecký pluk, +3.6.1915 Rusko
SCHUSTER Alfred – pěšák, 88. pěší pluk, +4.11.1914 Rusko, 33 let
SKUBAL Franz – pěšák, 88. pěší pluk, +1.9.1915 Halič
SUCHANKA Ernst – pěšák, 88. pěší pluk, +14.1.1917 Itálie
VIECHMANN Anton – pěšák, 88. pěší pluk, +21.8.1915 Halič 27 let

Královské údolí
LOMITSCHKA Josef – střelec, 6. zeměbranecký pluk, +1.10.1914 Slavonie

Řepany
ALBL Wenzel – střelec, 6. zeměbranský pluk, +30.6.1916 Albánie
HESS Wenzel – pěšák domobrany, 6. zeměbranecký pluk, +5.7.1917 Neuhaus, 33 let
KÖTTIG Anton – střelec, 6. zeměbranecký pluk, +28.7.1916 Rusko, 23 let
Woříšek Anton – pěšák, 88. pěší pluk, +5.12.1915 Rusko, 26 let
PACHSTEFFL Alois – četař, 9. vozatajská divize, +30.11.1919 Lubenec, 42 let

Záhoří
SCHWARZ Franz – poručík, 102. pěší pluk, +?.9.1916 Itálie
FALKMANN Alois – ženijní pluk, +1918 Itálie, 34 let
KUTSCHER Karl – pěšák, 88. pěší pluk, +4.10.1919 Žatec

Oběti nacistické zvůle za II. světové války pocházející ze židovské náboženské obce Libyně – Lubenec

Ti co se zde narodili
Jméno datum a místo narození transport úmrtí
Dr. ABELES Hugo *31.5.1872 Tis – 13.8.1942 – 8.11.1942 Terezín
ABELES Leopold *9.5.1874 Tis – 16.10.1941 – 16.5.1942 Lodž
ABELES Vítězslav *2.4.1876 Tis – 20.8.1942 – Riga
ABELESOVÁ Klára *6.3.1880 Tis – 22.9.1942 – M. Trostinec
(dtto) REICHOVÁ Gabriela *28.1.1878 TIS – 22.9.1942 – M. Trostinec
(dtto) WALDSTEINOVÁ Hermína *15.2.1882 Tis – 15.10.1942 – Treblinka
ABELES Arnošt *17.9.1889 Valeč – 12.6.1942 – Travniky
BEER Arnold *2.12.1888 Valeč – 23.3.1942 – 15.8.1942 Terezín
BEER Edgar *28.9.1883 Valeč – 6.10.1944 – Osvětim
SYNKOVÁ Mariana (Bleierová) *25.5.1909 Lubenec – 26.10.1941 – Lodž
PLATOVSKÁ Žofie (Finková) *15.10.1854 Libyně – 19.12.1942 – 24.4.1943 Terezín
FRIED Hugo *8.9.1874 Lubenec – 26.10.1942 – Osvětim
LÖWY Terezie (Glaserová) *7.10.1897 Blatno – 12.9.1942 – 2.11.1942 Terezín
LENGSFELDOVÁ Emma (Glaserová) *7.12.1880 Lubenec – 27.4.1942 – Izbica
STERNOVÁ Marie (Glaserová) *19.5.1886 Lubenec – 21.10.1941 – Lodž
GLASER Bedřich *11.5.1889 Lubenec – 26.1.1943 – Osvětim
GLASEROVÁ Markéta *28.4.1925 Lubenec – 26.1.1943 – Osvětim
SCHEUEROVÁ Gabriela *28.3.1862 Ležky – 24.10.1942 – 24.11.1942 Terezín
GLASER Emil *13.4.1864 Ležky – 26.1.1942 – 27.1.1942 Terezín
MUDr. Glaser Karel *30.6.1866 Ležky – 24.10.1942 – 21.1.1943 Terezín
GLASER Heinrich *17.12.1873 Ležky – 19.10.1941 – 4.2.1942 Lodž
HELLEROVÁ Luisa *24.5.1881 Lužec – 25.1.1942 – Riga
HELLEROVÁ Klára *23.2.1884 Lužec – 25.1.1942 – Riga
RITTEROVÁ Emílie *29.1.1867 Lubenec – 25.11.1942 – 24.1.1943 Terezín
HERMANN Karel Petr *31.12.1880 Lubenec – 16.10.1944 – Osvětim
MUDr. HIRSCH Julius *14.9.1867 Valeč – 19.10.1942 – Treblinka
HIRSCHOVÁ Gabriela (Klauberová) *25.9.1893 Libyně – 3.11.1941 – Lodž
KLAUBER Pavel *4.3.1897 Libyně – 1.3.1943 – Osvětim
KLEIN Max *26.7.1892 Drahonice – – 27.4.1940 Sachsenhausen
KOHN Viktor *6.6.1910 Lubenec – 16.10.1944 – 16.12.1944(?) Osvětim
KOHN Pavel *13.12.1920 Lubenec – 28.9.1944 – Sachsenhausen
KOHNOVÁ Hedviga *12.6.1869 Libyně – 13.7.1942 – 4.8.1942 Terezín
KUPFER Adolf *16.11.1878 Lubenec – 22.2.1942 – 11.8.1942 Terezín
KUPFER Leo *10.11.1907 Lubenec – 25.4.1942 – Varšava
Dr. LEDERER Ludvík *21.7.1897 Valeč – 26.10.1941 – Lodž
LEDEREROVÁ Herta *29.7.1912 Valeč – 26.10.1941 – Lodž
KOHNOVÁ Erna (Ledererová) *7.6.1907 Lubenec – 26.10.1942 – Osvětim
Ing. LÖBENSTEIN Ludvík *22.4.1895 Lubenec – 23.4.1942 – Lublin
LÖBENSTEINOVÁ Berta *4.10.1865 Lubenec – 7.5.1942 – 7.3.1944 Terezín
LÖBLOVÁ Anna *10.8.1862 Řepany – 27.11.1942 – 1.5.1943 Terezín
LÖWYOVÁ Flora *26.8.1881 Lubenec – 19.10.1942 – Treblinka
LÖWYOVÁ Hermína *2.2.1877 Lubenec – 19.10.1942 – Treblinka
LÖWY Eduard *2.1.1856 Vidhostice – 9.7.1942 – 9.8.1942 Terezín
KLEINOVÁ Fany (Löwyová) *22.5.1860 Vidhostice – 19.10.1942 – Treblinka
LOHMAN PAUL *3.9.1889 Libyně – Gusen
KLEINOVÁ Karolína *20.5.1855(85) Kostrčany – 27.11.1942 – 20.3.1943 Terezín
LÖWY Richard *16.3.1896 Valeč – 9.5.1942 – Ossowy
LÖWY Egon *20.3.1900 Valeč – 26.10.1942 – Osvětim
LÖWYOVÁ Helena *7.9.1889 Valeč – 17.3.1943 – Izbica
LÖWYOVÁ Pavla *7.2.1892 Valeč – 9.1.1942 – Riga
BRUMLÍKOVÁ Tereza (Löwyová) *19.6.1896 Libyně – 18.12.1943 – Osvětim
LÖWYOVÁ Markyta *7.3.1898 Libyně – 18.5.1944 – Osvětim
LÖWY Erik *14.11.1906 Libyně – 6.9.1943 – Osvětim
ÖSTREICHER Emil *12.8.1864 Ležky – 15.10.1942 – Treblinka
POLÁČEK Leo *18.11.1908 Lužec – 16.10.1944 – Osvětim
SEGEROVÁ Pavla *8.12.1883 Lubenec – 4.8.1942 – M. Trostinec
WECHSLEROVÁ Alice *26.7.1866 Lubenec – 24.9.1942 – 30.11.1942 Terezín
HÜBSCHOVÁ Kamila *13.6.1875 Lubenec – 15.6.1944(?) – 15.6.1944 Osvětim
SCHICKL Leo *2.7.1879 Lubenec – 16.6.1942 – Ujazdov
SCHICKL Viktor *23.11.1883 Lubenec – 11.3.1942 – Izbica
SCHICKLOVÁ Elizabeta *9.6.1912 Lubenec – 6.9.1943 – Osvětim
STEINER Emil *31.3.1878 Lubenec – 22.1.1942 – 11.7.1942 Terezín
STEINEROVÁ Bedřiška *9.5.1886 Lubenec – 1.9.1942 – Raasika
STEINER Leopold *28.9.1885 Lubenec – 15.12.1943 – Osvětim
STRÁNSKÝ Emil *17.6.1878 Libyně – 28.4.1942 – Zamošč
TÄNZERLES Fridrich *4.11.1900 Valeč – – Dachau
TETZNER Josef *1.7.1899 Valeč – 1.10.1944 – 7.2.1945 Dachau
TETZNER Arnošt *28.11.1896 Valeč – 29.9.1944 – Osvětim
TÄNZERLESOVÁ Elsa *10.5.1893 Kostrčany – 10.6.1943 z Ústí n/L
TURNOVSKÝ Karel *26.8.1895 Valeč – 25.5.1942 – 7.9.1942 Majdanek
WALDSTEIN Leopold *19.8.1879 Valeč – 23.10.1944 – Osvětim
ZENTNER Vilém *29.5.1866 Lubenec – 19.10.1942 – Treblinka
ZENTNER Artur *28.8.1875 Lubenec – 28.4.1942 – Zamošč
MUDr. ZENTNER Pavel *13.12.1896 Lubenec – 23.10.1944 – Osvětim
ZENTNER Leo *14.2.1902 Lubenec – 28.9.1944 – 30.12.1944 Dachau
JUDr. ZENTNER Hanuš *18.12.1904 Lubenec – 18.12.1943 – Osvětim

Jinde se narodivší, ale zde žijící
ZENTNEROVÁ Fany *6.3.1875 Libkov (Lubenec) – 26.1.1942 – 10.4.1942 Terezín
POLEISOVÁ Anežka (Hitschmann) *15.9.1865 Polná (Lubenec) – 19.10.1942 – Treblinka
LÖWYOVÁ Jindřiška (Zunternstein) *11.11.1897 (valeč) – 9.5.1942 – Ossowy
TÄNZERLESOVÁ Klára *31.1.1895 Skytaly (Valeč) – 10.6.1943 z Ústí n/L
LADEREROVÁ Marie (Lövitová) *28.5.1885 (Lubenec) – 17.5.1942 – Lublin
BLEIEROVÁ Elsa (Rosenfeldová) *11.12.1879 (Lubenec) – 26.10.1941 – Lodž
MELZEROVÁ Arnoštka *2.5.1903 Touškov (Libkovice) – 15.5.1944 – Osvětim
GLASEROVÁ Irena (Glicková) *6.7.1897 (Lubenec) – 26.1.1943 – Osvětim
KLAUBER Alfons *26.2.1888 Týniště (Libyně) – 16.6.1942 – Ujazdow
KOHN Kamil *27.1.1882 Bochov (Lubenec) – 9.10.1944 – Osvětim
KUPFLEROVÁ Flora (Hochner) *17.9.1879 Nečenice (Lubenec) – 26.10.1942 – Osvětim
LAŽANSKÝ Markus *15.5.1876 Luka (Tis) – 22.2.1942 – 2.3.1943 Terezín
LAŽANSKÁ Matylda (Ledererová) *20.11.1872 (Tis) – 22.??.1942 – 5.6.1942 Terezín

V Centrální evidenci válečných hrobů pomník není evidován.

Series Navigation<< Pomník obětem 1. světové války před kaplí Panny Marie Karmelské na Vlčí HořePomník obětem 1. světové války v Božím Daru >>
Tagy