weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem světových válek v Hrádku nad Nisou

V malém parku před nádražím v Hrádku nad Nisou v trojúhelníku, vytvořeném sbíhajícími se ulicemi Smetanova a Školní, stojí pomník obětem světových válek.

O pomníku informuje městský web:

Pomník je dnes věnován památce obětí všech válečných konfliktů a stal se místem, kde se občané scházejí, aby si připomněli konec druhé světové války (8. 5. 1945), vznik samostatného československého státu (28. 10. 1918), Den veteránů a ukončení první světové války (11. 11.) a také Den boje za svobodu a demokracii (17. 11. 1989).

Pomník byl odhalen v roce 1932. O jeho zřízení se postarali členové spolku Synové domova ve světové válce a v té době měl pamětníkům i dalším generacím připomínat 253 obětí první světové války z Hrádku nad Nisou a okolních obcí. Slavnosti tehdy podle dobové fotografie přihlížely stovky lidí.

Pomník má tvar velké kamenné krychle, zakončené pyramidou ze čtyř kamenných stupňů. V původní podobě byly na třech jejích stěnách umístěny tři desky, uvádějící konkrétní jména obyčejných lidí, kteří přišli během první světové války o život. Podle seznamu jmen je patrné, že pomník byl věnován všem obětem bez rozdílu národnosti. Samotné jméno sice o skutečné příslušnosti k národu vypovídá jen částečně, přesto se zdá, že poměr českých a německých jmen na pomníku zhruba odpovídal poměru obyvatel v Hrádku nad Nisou: asi 10 % příjmení bylo českých, asi 90 % německých.

Na vrcholu pomníku byl v době jeho odhalení symbol tzv. Železného kříže, spojeného původně s pruským vyznamenáním, udělovaným poprvé už v roce 1813 a pak během dalších válečných konfliktů. Kříž i desky se jmény byly po druhé světové válce sňaty a zničeny.

K rehabilitaci pomníku došlo v polovině devadesátých let 20. století, to už byl ale věnován obětem všech válek.

Na jediné desce je text:

PAMÁTNÍK
OBĚTEM VÁLEK
MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
8. 5. 1995

Dle webu Spolku pro vojenská pietní místa býval na pomníku nápis

Den in Weltkriege
1914 – 1918
……
„Söhnen der Heimat“
Kriegerdenkmal
für Grottau(Hrádek), Görsdorf(Loučná), Dönis(Donín), Spittelgrund(Dolní Sedlo)

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE5105-8141:

Několikastupňový žulový pomník v parku mezi školou a nádražím ČD, bez jmen.

Series Navigation<< Pomník obětem 1. a 2. světové války v Severním (Lobendava)Pomník obětem 1. a 2. světové války ve Velkém Valtinově >>
Tagy