weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. a 2. světové války v Želénkách

V centru obce Želénky (dnes část Zabrušan) nedaleko kamenného barokního mostu mezi potokem Bouřlivcem a domem čp. 33 stojí pomník obětem 1. a 2. světové války.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
OBĚTEM I. a II. ODBOJE
1914 – 1918
A
1938 – 1945
VĚNUJÍ ŽELÉNKY

1914 – 1918

8.5.1945
BYLA OSVOBOZENA OBEC
RUDOU ARMÁDOU.

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4213-00739:

Pomník obětem I. a II. sv. války. Vysoký kamenný dřík nahoře se rozšiřující, umístěný na dvojitém čtvercovém podstavci z jiného kamene. Na nápisní desce jsou kromě nápisů vyobrazeny lipové ratolesti.

V druhém dílu encyklopedické řady Tatíčku, vrať se k nám! se o pomníku píše na straně 222:

V roce 1924 byl v Želénkách ustaven český Výbor pro postavení pomníku místním padlým ve světové válce 1914-1918, jehož předsedou se stal Matěj Kalčík a jednatelem Antonín Turek. Pomník byl realizován s delším časovým odstupem až v roce 1932 a zhotovil jej duchcovský kamenosochař Anton Fiedler.

Pomník padlým se nachází v centru obce a tvoří jej pískovcový pilíř umístěný na stupňovité základně a osazený rozšiřující se hlavicí se čtyřmi reliéfy. Reliéf na čelní straně je nepůvodní a zobrazuje dvouocasého lva z malého československého státního znaku. Další tři reliéfy zachycují truchlící ženu v krajině se hřbitovními kříži, umírajícího nahého bojovníka vztahujícího paži k domovině symbolizované městem na pozadí scény a vojenskou přilbu s mečem a vavřínovou a lipovou ratolestí. Na dříku pilíře je vytesán letopočet „1914-1918“, jenž doplňují dvě novodobé pamětní desky překrývající starší nápisová pole. 

Na horním soklovém stupni se nachází signatura autora pomníku „A. FIEDLER“. Stávající podoba pomníku je výsledkem úprav provedených po roce 1945 duchcovským kamenosochařem Josefem Mrázkem.

Někdy člověk těžko chápe, proč i pomník, který zřejmě nesl především česká jména (byl-li Výbor český, jak je uvedeno výše), musel být „aktualizován“ a zničen. Fotografie původní podoby zřejmě neexistují – moc se mi ale nezdá, že by ona „kaplice“ s reliéfy byla jen tak, opticky mi nad ní ještě něco chybí. A dostupné popisy kupodivu nezmiňují na stéle vytesaný letopočet 1932.

Series Navigation<< Pomník obětem 1. a 2. světové války na hřbitově v ZabrušanechPamětní deska obětem 2. světové války na hřbitovní kapli ve Šluknově >>
Tagy