weby pro nejsevernější čechy

Pomník ruských vojáků z 1. světové války na židovském hřbitově v Terezíně

V prostoru židovského hřbitova v Terezíně v jeho jižní části u jedné z průchozích cest stojí pomník ruských vojáků ze zajateckého tábora, před nímž jsou hroby v něm zemřelých.

Normálně s azbukou problémy nemám, něco ve mne ještě ze škol zůstalo, ale tahle písmena, ta rozlousknout povětšinou nedokážu.

Před obeliskem stojí v aleji česky psaná tabule s informací (na webu Spolku pro vojenská pietní místa evidováno samostatně):

Ruský hřbitov válečných zajatců I. světové války
V jednotlivých a společných hrobech tohoto
hřbitova spočívají tělesné pozůstatky 1132 zajatých
vojáků. Nejvíce zemřelých /920/ patřilo k armádě
ruské, další byli zajatci srbští, rumunští a italští.
Unikli smrti v zákopech a válečných lazaretech,
ale v Terezíně je skosil hlad a epidemie.

Samotný pomník je vyskládaný z pískovcových kvádrů, umístěných na zřejmě žulovém základu, před nímž jsou dva schodové stupně. Na krajích nízké sloupky s ozdobou na horní římse, na čelní straně hranatá spirála. Prohnutá krátká křídla vedou ke středu pomníku, v jehož prostředku je výklenek s nápisovou deskou, nad ní kovový kříž na volutách. Vrchní část tvoří mírně přesahující trojúhelný štít s další nápisovou deskou.

Web Spolku pro vojenská pietní místa uvádí text jen ze spodní tabulky:

ПАМАТИ
РУССКИХЬ ВОЙНОВЬ,
УМЕРШИХЬ НА ЧУЖЕИНЕ
ВЬ ВЕЛИКУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ
1914 – 1919.

Pomník není evidován v Centrální evidenci válečných hrobů.

Památkový katalog zmiňuje:

Hřbitov ruských válečných zajatců z I. světové války představuje travnatou plochu s řadami hrobů zpřístupněné cestičkami s dominantou v podobě památníku na křížení cest v jižní části areálu. Pomník z pískovcových kvádrů má formu mohyly se stříškovým završením a postranními sloupky. Na přední, pohledové ploše jsou umístěny dvě desky z černého mramoru s rytým textem.

Series Navigation<< Pomník padlým sovětským vojákům ve 2. světové válce na hřbitově v TerezíněPomník obětem 1. světové války na hřbitově v Terezíně >>
Tagy