weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska obětí terezínského ghetta na vlakovém nádraží v Bohušovicích nad Ohří

Na nástupišti na vlakovém nádraží v Bohušovicích nad Ohří je na stěně umístěna pamětní deska, připomínající oběti terezínského ghetta.

Na zdi čtyřjazyčná tabule s textem:

Na památku židovských občanů Československa, Německa a dalších zemí,
kteří byli v letech 1941-1945 přes bohušovické nádraží deportováni do terezínského
ghetta a většina z nich potom dále do vyhlazovacích táborů

O instalaci desky zpráva zde ->

V neděli 15. ledna 2012 se na 1. nástupišti vlakového nádraží v Bohušovicích nad Ohří uskutečnilo slavnostní odhalení pamětní desky věnované transportům židovských občanů v době 2. světové války. Výrobu a instalaci pamětní desky iniciovali studenti a učitelé gymnázia Přírodní škola se svými přáteli za podpory Terezínské iniciativy a Židovského muzea v Praze. Na výrobě a financování se významně podíleli zvláště Petr Chaloupek, firma Pletka a Gravis Josef Svoboda, finančně přispěli jednotliví studenti Přírodní školy, jejich rodiče a Terezínská iniciativa. Deska je provedena v plastové imitaci bronzu. Samotný nápis je proveden v češtině, angličtině, němčině a hebrejštině.

Odhalení desky začalo ve 14:30. Po úvodním přivítání promluvil dr. Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze, a po něm za pamětníky dr. Toman Brod. Oba zdůraznili význam bohušovického nádraží v kontextu holocaustu a připomněli krutou realitu osudů desítek tisíc deportovaných, pro které se toto místo stalo branou, ze které již nebylo návratu. Poté zazněly verše Hanuše Hachenburga a po chvíli pietního ticha a zpěvu židovské písně Šalom chaverim byla deska odhalena. Na závěr setkání si všichni společně zazpívali píseň Karla Švenka Terezínský marš, která vznikla za války v ghettu a stala se tam neoficiální hymnou a vyslechli pozdrav starosty města Bohušovice nad Ohří Ivo Hynla. Program byl zakončen občerstvením a přátelským setkáním v čekárně nádraží. Iniciativa a nápad na umístění desky, vznikl během aktivit naší školy, projektu VEDEM 2010 a webových stránek www.vedem-terezin.cz.

Děkujeme všem, kdo se akce, navzdory mrazivému počasí, zúčastnili.

Desku jsem protlačil do seznamu na webu Spolku pro vojenská pietní místa ->

Series Navigation<< Pamětní deska účastníkům Rumburské vzpoury u vojenského hřbitova mezi Bohušovicemi nad Ohří a TerezínemPamětní deska Karla Košvance na vlakovém nádraží v Bohušovicích nad Ohří >>
Tagy