weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Augustina a Boženy Rebcových na domě čp. 47/6 v Husově ulici v Mělníku

V Husově ulici v Mělníku je na fasádě domu čp. 47/6 umístěna pamětní deska Augustina a Boženy Rebcových.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
V tomto domě a ulici žili
obětaví členové sokolského odboje
Augustin a Božena
REBCOVI
Spolupracovníci výsadku ANTHROPOID
Zavražděni nacisty 24.10.1942
v Mauthausenu.

Poznámka: Pamětní deska byla slavnostně odhalena 21. 10. 2022. Za spolupráci při operaci Anthropoid bylo 24. října 1942 v Mauthausenu zavražděno 294 odbojářů, mezi nimi dalších šest mělnických sokolů: Ferdinand Černický, Marie Černická, Miroslav Černický, Václav Mareček, Marie Marečková a Libuše Marečková.

V Centrální evidenci válečných hrobů není deska evidována.

Turistický portál Mělníka:

AUGUSTIN  GUSTAV  REBEC (30.07.1905 – 24.10.1942 Mauthausen)

Obor působení: představitel sokolského odboje za 2. sv. války
Objekt: Ulice A. Rebce ve Starých Rousovicích, sokolský památník v Tyršově ul.
Životopisná data: Náčelník tělocvičné jednoty Sokol na Mělníce, všestranný sportovec a cvičitel, který pro sokolskou myšlenku žil a dýchal. Po rozpuštění Sokola v roce 1941 se snažil udržovat pospolitost jednoty schůzkami nejvěrnějších členů. V roce 1941 se napojil společně s dalšími členy Sokola prostřednictvím bratra Václav Nováka na odbojovou skupinu „Jindra“. Ta podporovala a spolupracovala s parašutisty, kteří připravovali a provedli atentát na říšského protektora Heydricha. Po atentátu 27.5.1942 a odhalení parašutistů byl v období následné represe spolu s dalšími mělnickými občany a členy Sokola zatčen v červenci 1942. Stanný soud v Praze odsoudil rozsudkem z 29.9.1942 za podporu útočníků k trestu smrti 252 osob, z toho 8 členů mělnického Sokola. Poprava byla vykonána v koncentračním táboře v Mauthausenu 24.10.1942. Tehdy zde zahynuli Augustin Rebec, Božena Rebcová, Ferdinand Černický, Miloslav Černický, Marie Černická, Václav Mareček, Marie Marečková a Libuše Marečková. Augustin Rebec byl v roce 2007  in memoriam vyznamenán jako symbolický představitel všech mělnických obětí heydrichiády Zlatým řádem města Mělníka
Místo pohřbení: Mauthausen

Pozvánka:

Československá obec legionářská Jednota Mělník zve na Slavnostní odhalení pamětních desek mělnickým odbojářům popravených během 2. světové války v Mauthausenu.

Odhalení pamětních desek zavražděných sokolských odbojářů z Mělníka se uskuteční v pátek 21. října od 14.15 hodin.

Za spolupráci při operaci Anthropoid bylo v Mauthausenu zavražděno 294 odbojářů. Mezi nimi jsou Augustin Rebec, Božena Rebcová, Ferdinand Černický, Marie Černická, Miroslav Černický, Václav Mareček, Marie Marečková a Libuše Marečková.

Pamětní desky těmto odbojářům budou postupně odhaleny na domech, kde žili. První pamětní deska bude odhalena v pátek ve 14.15 hodin v Husově ulici 47/6. Další odhalení bude ulici 17. listopadu a třetí v Bezručově ulici.

Operace Anthropoid byl krycí název pro parašutistický výsadek vyslaný během druhé světové války z Velké Británie na území Protektorátu Čechy a Morava. Tvořili ho vojáci československé exilové armády Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Byl organizován zvláštní skupinou „D“ zpravodajského odboru exilového Ministerstva národní obrany a řazen byl do první vlny výsadků.

Jednalo se o diverzní operaci, která proběhla mezi prosincem 1941 a červnem 1942. Jejím hlavním cílem bylo zlikvidovat zastupujícího říšského protektora a šéfa RSHA Reinharda Heydricha. K útoku došlo 27. května 1942 a byl úspěšný, Heydrich na jeho následky 4. června 1942 zemřel. Oba jeho strůjci zaplatili za svůj čin životem, když spolu s dalšími výsadkáři podlehli 18. června 1942 v boji s přesilou nacistických vojáků v kostele sv. Cyrila a Metoděje.

Info o průběhu:

5. 12. 2022 – V pátek 21. října 2022 byly v Mělníku odhaleny tři pamětní desky osmi zavražděných spolupracovníků československých parašutistů, Jana Kubiše a Josefa Gabčíka. Stejně jako parašutisté za své hrdinství zaplatili životem. Odhalením pamětních desek na domech, kde tito hrdinové žili, chce TJ Sokol na Mělníce, Jednota Československé obce legionářské Mělník a Oblastní muzeum Praha-východ, trvale připomínat hrdiny odboje.

První pamětní deska byla odhalena v dnešní Husově ulici 47, kde žila rodina Rebcova. Augustin Rebec se narodil 30. července 1905 v Sedlčanech. Byl náčelníkem Sokola na Mělníce a v polovině roku 1941 se zapojil do odboje. Božena Rebcová se narodila 13. července 1907 v Sedlčanech. Byla členkou Sokola na Mělníce. Desku společně odhalili: Ing. Tomáš Martinec – starosta města Mělník, Ing. Vlastislav Janík – ředitel Oblastního muzea Praha-východ, John Peers, který přijel až z Velké Británie a Bohuslav Bubník – starosta TJ Sokol na Mělníce a předseda Jednoty ČsOL Mělník. Květiny k pamětním deskám položili i MVDr. Ctirad Mikeš a starosta Neratovic Roman Kroužecký a 1. místostarosta Mgr. Ladislav Židoň.

Druhá deska byla odhalena v ulici 17.lstopadu, kde žila rodina Černických. Ferdinand Černický se narodil 23. února 1889 v Praze. Byl členem Sokola na Mělníce a okrskovým náčelníkem, knihař a majitel papírnictví. Marie Černická narozená 24. listopadu 1898 v Mělníku byla členkou Sokola na Mělníce. Syn Miloslav Černický narozen 31. srpna 1922 v Mělníku byl též členem Sokola na Mělníce.

Třetí deska nemohla být odhalena na domě kde žila rodina Marečkova, protože malé domky na Podolí byly zbourány. Pamětní deska byla odhalena přibližně na místech, kde se tento dům nacházel. Václav Mareček se narodil 11. listopadu 1894 v Chotětově-Skalsku. Byl místostarostou Sokola na Mělníce, pracoval na dráze a za 1. světové války byl československý legionář v Itálii. Marie Marečková se narodila 23. ledna 1897 v Dobrovicích. Byla též členkou Sokola na Mělníce. Dcera Libuše Marečková se narodila 10. července 1925 v Děčíně a též byla členkou Sokola na Mělníce.

Všichni výše jmenovaní hrdinové byli zavražděni 24. října 1942 v Mauthausenu.

Desky byly zhotoveny s finanční podporou Oblastního muzea a Města Mělník.

Series Navigation<< Pomník obětem 1. světové války v Lužické ulici v MimoniPomník obětem 2. světové války v Tyršově ulici v Mělníku >>
Tagy