weby pro nejsevernější čechy

Jubilejní památník bitvy 1813 ve Chlumci

Na východním okraji Chlumce při komunikaci směr Žandov a Varvažov na úpatí Horky stojí Jubilejní památník bitvy 1813.

Městský web o pomníku praví:

Na čtyřbokém odstupňovaném soklu přístupném po schodišti vysoká válcovitá věž se sochou lva na vrcholu. V rozšířeném čtyřbokém soklu pomníku místnost, kde dříve býval umístěn památník bitvy. Pomník byl postaven roku 1913 ke stému výročí bitvy dle návrhu Julia Schmiedela a plastikou lva od A. Mayerleho.

Spolek pro vojenská pietní místa uvádí (a kupodivu necituje text na tabuli nad vchodem):

Vystavěn ke stému výročí bitvy v roce 1913 k uctění památky rakouských vojáků. Je vysoký 25 metrů, návrh pomníku vytvořil architekt Julius Schmiedel. Mírně se zužující válec je tvořen třemi vrstvami. Vnější plášť je z čedičových kvádrů, vnitřní nosné zdivo tvoří vápenito-hlinitá směs. Kopule vnitřní místnosti je zdobena freskami K. Krattnera. Sochu lva na pomníku vytvořil Adolf Mayerl. Pomník byl odhalen 30. srpna 1913 za účasti arcivévody Karla, místodržitele Thuna, zástupce císaře Viléma a německé armády a zástupců české šlechty. Pomník byl v roce 1992 opraven na náklady obce.

V centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4214-31356:

Navíc udává: Součástí je i okolní sadová úprava. Objekt je státem chráněnou kulturní památkou.

Další zdroje přidávají:

Tzv. Jubilejní památník byl vybudován na náklady rakouské vlády, aby na věčné časy připomínal hrdinství spojeneckých vojsk za napoleonské bitvy roku 1813. Návrh zpracoval architekt Julius Schmiedel z Prahy. Na umělém náspu s přístupovým schodištěm se na mohutném, odstupňovaném kamenném základu tyčí do výše 26 metrů vysoký, nahoru se zužující válec se sochou lva od sochaře Adolfa Mayerla. Stavbu památníku realizoval stavitel Antonín Plass ze sousedních Chabařovic. Fresky kopule stropu slavnostní síně uvnitř památníku, zobrazující sbor andělů nad padlými vojáky, jsou pak dílem Karla Krattnera.

Památkový katalog (opakující se info vypouštím):

Ze všech památníků souvisejících s touto bitvou je nejmasivnější. Zužující se válec je vysoký 25 metrů a na jeho vrcholu je umístěna socha lva od Adolfa Mayerla (1884 – 1954), žáka Josefa Myslbeka. Památník byl slavnostně otevřen 29. srpna 1913, za přítomnosti představitelů mnoha národů. Přítomní byli například arcivévoda Karel František Josef Habsburský, budoucí císař Karel I. princ Lobkovic, vrchní komoří arcivévody hrabě Thun, zemský místodržící generál svobodný pán z Georgi, zemský ministr obrany generál von Kessel zastupující německého císaře představitelé vítězných armád a další příslušníci šlechty.

Koncem 2. sv. války byl památník poškozen stíhačkami Rudé armády, které si ze sochy lva na jeho vrcholu udělaly terč. Kvůli tomuto poškození začalo do tělesa sochy po čase zatékat a hrozilo její zřícení. Proto již roku 1973 byly místními dobrovolníky provedeny základní opravné práce.

Celkové rekonstrukce se památník dočkal až roku 1993, kdy došlo k opravě tělesa a následně roku 1997 k opravě vnitřních fresek.

Každoročně se u něj konají pietní akce k uctění padlých vojáků v bitvě 1813.

V roce 1972 MNV Chlumec svépomocně konzervoval a upravil okolí areálu. V roce 1992 řemeslníci firmy Kamason staticky zajistili věž dvaceti vodorovnými táhly zavrtanými do zdiva, vnější čedičový plášť věže spojili s vnitřním cihlovým 1 200 kotvami a zpevnili jej injektáží. Celý obvodový plášť pomníku byl vyspárován a ze dvou třetin přezděn. Jednotlivé stupně podstavce byly osazeny novými okapními stříškami, betonový vrchol věže dostal měděné opláštění. K pomníku bylo instalováno nové přístupové schodiště a dlážděný chodník.

Součástí kulturní památky je samotný pomník a okolní parková úprava.

Obsáhlé info je u pomníku na infotabuli (část informací, hlavně jmen a funkcí, se s výše uvedeným neshoduje), doplňuji ještě pár detailů:

Zahajovací projev při otevírání památníku přednesl universitní profesor dr. Ottokar Weber z Prahy. Po slavnostním nástupu čestné jednotky a vojenské hudby vyznamenal arcivévoda Karel statečné členy 42. pěšího pluku hraběte Erbacha. Zdravici přednesl také předseda spolu pro vybudování památníku, chlumecký hrabě Otakar Klement Westphalen. Po slavnostní mši, celebrované pražským světícím biskupem Václavem Frindem, následoval slavnostní pochod, který trval asi 3/4 hodiny. Pochodu se zúčastnila vyznamenaná jednotka, baterie polního dělostřelectva a na 150 jednotek vojenských veteránů.

Aktualizace srpen 2023 – asi jsem návštěvu stihl ještě včas…

iDnes

14. srpna 2023  – Sto deset let patří mezi nejvýraznější dominanty Chlumce na Ústecku. Jubilejní pomník postavený v roce 1913 u příležitosti 100. výročí bitvy u Chlumce je viditelný z dálky. Kvůli instalované zábraně si ho ale nikdo neprohlédne zblízka. Z díla architekta Julia Schmiedela totiž odpadávají kameny.

Chlumecká radnice aktuálně zjišťuje přesný stav památky. „Necháme si zpracovat posudek, který nám řekne, v jak špatném stavu je památník. Patrně největší problém je se statikou,“ sdělila starostka Chlumce Veronika Srnková (Šance pro Chlumec).

Na základě posudku se vedení města rozhodne, jak bude postupovat s rekonstrukcí. „Musíme zjistit, jakým způsobem by se to dalo stabilizovat a opravit,“ dodala Srnková s tím, že už samotné zkoumání pomníku je finančně velmi náročné.

Současný stav Jubilejního památníku je podle starostky způsobený dlouhodobým nezájmem. „Několik let se o památník nikdo nestaral a bohužel se dostal až do současného havarijního stavu. To si podobný památník zcela jistě nezaslouží,“ dodala Srnková.

Jubilejní pomník byl vybudován na náklady rakouské vlády k uctění památky padlých spojeneckých vojáků v bitvě u Chlumce 29. a 30. srpna 1813. Tehdy spojené armády Rakouska, Pruska a Ruska porazily vojsko francouzského císaře Napoleona, kterému velel generál Vandamme.

Poprvé se o vybudování památníku začalo uvažovat v roce 1898 během oslav padesátého výročí nástupu císaře Františka Josefa I. na trůn. Ve stejném roce byl v Chlumci založen spolek pro postavení pomníku, který ve spolupráci se společností na podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách nechal zhotovit návrh „věže“. Vypracoval ho zmíněný pražský architekt Julius Schmiedl, o výstavbu se pak v roce 1913 postarala stavební firma Antona Plessa ze sousedních Chabařovic.

„Stavba Jubilejního pomníku v Chlumci byla ve své době velmi populární. Dokazuje to velké množství ilustrací, pohlednic, fotografií, článků a knih, které popisují pomník do nejmenších detailů,“ poznamenal pracovník ústeckého muzea Jiří Preclík.

Památník na úpatí vrchu Horka je tvořen mohutným soklem, ze kterého je vztyčena válcovitá věž z čedičového zdiva. Na jejím vrcholku je socha lva, kterou z tepané mědi vytvořil německý sochař Adolf Mayer.

Věž byla otevřena za velké slávy 29. srpna 1913. Události přihlíželi zástupci mnoha národností, v Chlumci byl například hrabě Thun, arcivévoda Karel František Josef Habsburský, princ Lobkovic nebo zástupce německého císaře generál von Kessel.

Na stavu památníku se výrazně podepsala i druhá světová válka. Letadla Rudé armády si ze sochy udělala terč, nálety se střelbou ji výrazně poškodily. Do památníku zatékalo a postupně se začal rozpadat.

Základní zajišťovací práce provedli místní dobrovolníci v roce 1973. Celková rekonstrukce proběhla před třiceti lety. Nyní je ale památník znovu ve špatném stavu.

Series Navigation<< Pomník obětem 1. světové války v PanskémPomník obětem 1. světové války před kostelem svatého Havla ve Chlumci >>
Tagy