weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války v Rovném pod Řípem

V travnatém cípu u křižovatky místních komunikací v Rovném (část obce Krabčice) na začátku lipové aleje pod horou Říp stojí před dome čp. 97 pomník obětem 1. světové války.

Jediný dostupný popis „čtyřboký pomník v popředí s kamennou deskou, oplocen, byl postaven občanům v roce 1926“ zdaleka nevystihuje skutečnost. Složitě strukturovaný pomník stojí na lichoběžníkovém vyvýšeném a vydlážděném prostranství, k němuž vedou zpředu dva schůdky. Celá plocha je ohraničena zřejmě nepůvodním kovovým plůtkem s drátěným výpletem. Spodní část pomníku tvoří několik kvádrů, z nichž krajní svislé mají na své horní straně girlandu a letopočet (1914, 1918). Mezi nimi je několik dalších bloků sestavených do členitého tvaru jak na výšku, tak do hloubky. Střední kvádr, na který nasedá sokl památníku s nápisovou deskou, má také girlandu a nápis OBČANÉ // VĚNUJÍ // OBČANŮM. // 19 22/8 26. Girlanda se opakuje nad zmíněnou nápisovou deskou z černého kamene se zlatě vyvedenými jmény. Horní strana soklu je ukončena dvěma zuby z každé strany a zaoblením. V ploše je umístěn zřejmě bronzový reliéf, tvořený čtyřmi znaky – český dvouocasý lev, nad ním dvojramenný slovenský kříž, vlevo a vpravo orlice – Morava a Slezsko. Zadní strana pomníku je bez nápisů, leč strukturovaná stejně komplikovaně jako strana přední.

Na webu Spolku pro vojenská pietní místa je citován seznam padlých a dnes již neexistující nápis:

HRSTKA JAROSLAV 20 r.
CÍSAŘ VÁCLAV 25 r.
PARDUBSKÝ VÁCLAV 23 r.
HORČIC JOSEF 32 r.
PŠENIČKA FRANTIŠEK 30 r.
MOJŽÍŠ ANTONÍN 36 r.
NOVÁK FRANTIŠEK 30 r.
ŠŤASTNÝ KAREL 45 r.
KEKULE ANTONÍN 30 r.
FAUST JOSEF 31 r.
VACEK JOSEF 39 r.
HOLEK JAROSLAV 25 r.
VÍZNER FRANTIŠEK 19 r.
VAJGL VÁCLAV 33 r.
VEJL VÁCLAV 49 r.
KAIZR JOSEF 35 r.
DĚTINSKÝ FRANTIŠEK 18 r.
MELŠA VÁCLAV 19 r.
GRUNCL ANTONÍN Z KRÁBČIC 33 r.
RECHCIGL FRANT. Z KRÁBČIC 36 r.
KRÁL FRANT. ROVNÉ 48 r.

1914 – 1918

OBČANÉ
VĚNUJÍ
OBČANŮM.
22.8.1926

Na tabulce na levé straně pomníku (umístěna cca v roce 1998) byl nápis (dnes už u pomníku tabulka neni):
NEZAPOMEŇ!
Ve druhé světové válce zahynulo 360 000 Čechů a Slováků, z toho 235 000 v nacistických koncentračních táborech. Bylo mezi nimi 15 000 dětí. V boji za lepší a šťastnější život padlo 25 000 komunistů.
Na našem území zneškodnila Sovětská armáda 113 fašistických divizí, které měly ? miliónu vojáků, dále 24 divizí, které byly poraženy na přístupech na jižním Slovensku. Při bojích za osvobození naší republiky zajala Sovětská armáda celkem přes 1,2 miliónu nepřátelských vojáků. Bojová činnost sovětských vojsk na našem území trvala 234 dnů.
Za naši svobodu položilo na našem území své životy 144 000 sovětských vojáků a 364 000 bylo u nás raněno.
Se Sovětskou armádou postupovaly i jednotky Československého armádního sboru v SSSR, které 6. října 1944 vstoupily poprvé na území vlasti. V roce 1945 ztratil sbor kolem 7 300 vojáků, z toho 2 500 byli padlí nebo nezvěstní.

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4211-00671.

Series Navigation<< Pomník obětem 1. světové války ve VšemilechPomník obětem 1. světové války na návsi v Podlešíně (Stebno) >>
Tagy