weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 2. světové války v Oldřichově v Hájích

U Obecního úřadu v Oldřichově v Hájích na okraji areálu dětského hřiště ve svahu pod silnicí stojí pomník květnové revoluce 1945.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
VĚČNÉ PAMÁTCE
KVĚTNOVÉ REVOLUCE
4.V.1945.

Foto na webu Spolku

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE5105-08179:

Žulový památník oploceno, okrasná výsadba. 2016 řízení o přemístění (pouze přesun do jiné části parcely)

Na obecním webu:

V parčíku přes silnici vedle restaurace Beseda býval pomník, který připomínal květnovou revoluci roku 1945, pomník byl slavnostně odhalen v roce 1946. Koncem sedmdesátých let byl pomník přesunut k obecnímu úřadu, protože naproti Besedě začali Oldřichováci stavět svépomocí obchod. U pomníku se konaly sliby pionýrů. Na podzim 2016 se pomník stěhoval podruhé, o pár desítek metrů. Nápis na pomníku je stručný: „Věčné památce květnové revoluce 4. V. 1945“.

Jak je z fotografie výše vidět, stával pomník ve zcela odlišné úpravě jinde. A jak je vidět z aktuálních snímků, buď se všichni v citaci nápisu mýlili, nebo došlo k úpravě – datum na posledním řádku je o den pozdější: 5. V. 1945.

Series Navigation<< Pomník obětem 1. světové války v PetrovicíchPomník Františka Josefa I. u viaduktu v Oldřichově v Hájích >>
Tagy