weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem pochodu smrti na hřbitově v Horní Chřibské

Na hřbitově, ležícím jižně mezi Chřibskou a Horní Chřibskou, je v jeho jihovýchodním rohu umístěn pomník obětem pochodu smrti.

V podstatě se jedná o místo několikanásobné – z vnitřní strany hřbitova je společný pomník, deska se jmény, pod níž je samostatná menší „sólo“ deska, věnovaná konkrétnímu francouzskému vězni. Další deska je na opačné, venkovní straně ohradní zdi.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
PAMÁTCE
ZDE POHŘBENÝCH KAMARÁDŮ

JEAN BARBIER
OTA BEERMANN
RENÉ GAGHY
DR. VOJTĚCH GRÜNFELD
OTA KLATSCHER
KAREL KRAJSKÝ
EVŽEN NESTEL
OTA PICK-PAVEL PICK
GABRIEL PIMENTEL
ERICH REICH
RUDOLF SALZER
JAN SCHIFF
LEOPOLD SCHLESINGER
HUGO STECKLER
NEZNÁMÝ RUS A POLÁK
6 OSTATNÍCH NEZNÁMÝCH

A VŠECH OSTATNÍCH KTERÝM OSUD NEDOPŘÁL
NÁVRAT Z KONCENTRAČNÍHO TÁBORA SCHWARZHEIDE

Další deska:

A la mémoire
de mon père
René GAGHY déporté à
SACHSENHAUSEN
exterminé le 23.04.1945 à CHRIBSKÁ
victime de la marche de la mort.

Poznámka:
Jean Ernest Emile Barbier: *17.3.1910 Marans, Francie. +23.4.1945 Chřibská, následky pochodu.
Otto Bermann: *1901, č.85223, +24.4.1945 Chřibská, následky pochodu.
Rene Gaghy: +24.4.1945 Chřibská, následky pochodu. Memorial GenWeb uvádí Gachy.
Adalbert Gruenfeld: *1900, č.85453, +24.4.1945 Chřibská, následky pochodu.
Otto Klatscher: *1910, č.85599, +24.4.1945 Chřibská, následky pochodu.
Karel Krajský: *1904, č.85654, +24.4.1945 Chřibská, následky pochodu.
Eugen Nestel: *1926, č.85800, +24.4.1945 Chřibská, následky pochodu.
Ota Pick: *17.11.1916, č.85836, +24.4.1945 Chřibská, následky pochodu.
Pavell Pick: *12.1.1916, č.85838, +24.4.1945 Chřibská, zastřelen.
Gabriel Pimentel: *11.12.1917 Amsteram, Holandsko. +24.4.1945 Chřibská, zastřelen.
Erich Reich: *11.6.1911, č.85893, +24.4.1945, zastřelen.
Rudolf Salzer: *1921, č.85941, +24.4.1945 Chřibská, zastřelen.
Hans Schiff: *10.12.1917 Praha, č.85993, +24.4.1945 Chřibská, následky pochodu.
Leopold Schlesinger: *1900, č.86003, +24.4.1945 Chřibská, následky pochodu.
Hugo Steckler: *1917, č.86037, +24.4.1945 Chřibská, následky pochodu.
Polský vězeň: č.78811, +24.4.1945 Chřibská, zastřelen.
Ruský vězeň: č.86572, +24.4.1945 Chřibská, následky pochodu.
Jedná se o oběti pochodu smrti z tábora Schwarzheide.
(zdroje: holocaust.cz, mémorial gen web, wiki.de Aussenlager Schwarzheide, genealogieonline.nl)

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4215-00757:

Černá kamenná deska obětem pochodu smrti z koncentračního tábora ve Schwarzheide do Terezína umístěná na zdi místního hřbitova doplněná o desku francouzského vězně položenou před zdí.

Na informační tabuli u hřbitova:

Přes Horní Chřibskou procházel v dubnu 1945 pochod smrti z pobočky koncentračního tábora Sachsenhausem ve Schwarzheide. Vězňové přenocovali ve zdejší sklárně firmy Mayer a synové z 23. na 24. dubna. Ti, kteří noc nepřežili, byli pohřbeni v hromadném hrobě za zdí zdejšího hřbitova z vnější strany. Vězni, kteří vykopali jámu, pak byli strážemi postříleni. V dubnu 1946 byla provedena exhumace, při které byly objeveny ostatky 23 osob, jež byly přeneseny do nového hrobu uvnitř hřbitova.
Na hřbitově je dnes prostor hrobu pietně upraven: na zdi nad ním je pamětní deska se jmény pohřbených vězňů a dodatkem, že je věnována také všem, kterým „osud nedopřál návrat z koncentračního tábora Schwarzheide“.
Pod ní je pak umístěn malý pomníček s fotografií a francouzským nápisem, jehož překlad zní:
„PAMÁTCE MÉHO OTCE RENÉ GAGYHO DEPORTOVANÉHO DO SACHSENHAUSENU A ZAVRAŽDĚNÉHO 23. 4. 1945 V CHŘIBSKÉ, OBĚTI POCHODU SMRTI“
Na vnější, druhé straně hřbitovní zdi je zavěšena další pamětní deska, která připomíná výše zmiňované zavraždění vězňů, jež kopali hromadný hrob, a to se seznamem jejich jmen.

A právě s onou druhou tabulí je problém – její existenci totiž nemohu potvrdit. Celá plocha vně hřbitova je pečlivě obehnána elektrickým ohradníkem už od kolemjdoucí cesty, takže na pastviny není kudy vstoupit, aby se dalo k oné stěně dostat…

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ
ZASTŘELILA SS
NA POCHODU SMRTI
PAVLA PICKA
GABRIELA PIMENTELA
ERICHA REICHA
RUDOLFA SALZERA
A NEZNÁMÉHO
POLSKÉHO KAMARÁDA

Poznámka: Jmenovaní jsou pohřbeni na zdejším hřbitově.
Pavel Pick: *12.1.1916
Gabriel Pimentel: *11.12.1917
Erich Reich: *11.6.1911
Rudolf Salzer: *1921

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4215-00758:

Černá kamenná deska umístěná na venkovní straně zdi hřbitova se jmény vězňů, kteří byli zastřeleni ve Chřibské během pochodu smrti z koncentračního tábora Schwarzheide.
Těla obětí jsou pochována ve společném hrobu na místním hřbitově (viz. válečný hrob 4215-00757).

Series Navigation<< Hrob Josi Steinhauer na hřbitově v Horní ChřibskéHrob Hynka Grasse ve Chřibské >>
Tagy