weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války v Hoříně

Na severním okraji Hořína na rohu zámeckého areálu u silnice přicházející od Brozánek stojí pomník obětem Velké války.

Za plotem, oddělujícím travnatou plochu od chodníku a vozovky, stojí pomník s předsazeným záhonem. Panorama z roku 2014 ukazuje stínící vzrostlé jehličnany z obou stran, levý dnes chybí.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
ČERNÝ ALOIS
ČERNÝ ANTONÍN
GERSDORF ANTONÍN
KUKLA JAROSLAV
KUKLA KAREL
KADAVÝ JOSEF
POSLUŠNÝ VÁCLAV
SOUKUP ANTONÍN
SILNÝ FRANTIŠEK
VYKOUKAL ANTONÍN.

1914-1918
? UTRPENÍ, PROLITÉ KRVE A HOŘKÝCH SLZ!
VĚNUJÍ MÍSTNÍ SPOLUVOJÍNI. A SPOLUOBČANÉ.

Nápis částečně nečitelný

Poznámka: autor pomníku – NOVOTNÝ – LIBICH

V Centrální evidenci válečných hrobů je místo evidováno pod číslem CZE2114-01760:

Pomník padlým v 1. světové válce v obci Hořín stojí nedaleko zámku při vjezdu do obce. Pískovcový pomník stojí na dvoustupňové betonové podezdívce. Pomník je členěn na tři části. Spodní pískovcovou podezdívku. Prostřední část s deskou se jmény připomenutých: Černý Alois, Černý Antonín, Gersdorf Antonín, Kukla Jaroslav, Kukla Karel, Kadavý Josef, Poslušný Václav, Soukup Antonín, Silný František, Vykoukal Antonín. Horní část tvoří reliéf postavy vojáka v objetí s jeho ženou a zády otočeného stojícího batolete, které vztahuje ručky po vojákovi. Horní část uzavírá na vrcholu holubice s pírkem v zobáku.

Series Navigation<< Pomník obětem válek před kaplí v BrozánkáchPomník obětem 1. a 2. odboje ve Strakách >>
Tagy